Плоски покриви

Hardrock 1000

Плоскостите Hardrock 1000 се използват за
топлоизолация, шумоизолация и
противопожарна защита на плоски
покриви/покриви тип тераса в един или два слоя,
според случая.

 Монтират се върху конструкцията
с метални дюбели, механични анкери, битумно
или полиуретаново лепило; за защита от вятър
могат да бъдат покрити с чакъл или плочи за
необитавани плоски покриви. 

Back
Back

Технически характеристики

Сравнение
Непрекъснато запалително изгаряне A1
Коефициент на топлопроводимост λD=0,039 W.m ˗¹ .K˗¹ | UNI EN 12667, 12939
Специфично топлопренасяне Cp= 1030 J.kg ˗¹.K ˗¹ | UNI EN ISO 10456
Ниво на свиваемост 1000 N
Якост на натиск при 10% деформация 70 kPa
Точково натоварване Fp ≥ 1000 N | UNI EN 12430
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) Квадратен метър на палет
Hardrock 1000 1,25 50 1200 2000 57,6
Hardrock 1000 1,5 60 1200 2000 50,4
Hardrock 1000 1,75 80 1200 2000 36
Hardrock 1000 2 100 1200 2000 28,8
Hardrock 1000 2,5 120 1200 2000 24
Hardrock 1000 3 140 1200 2000 19,2
Hardrock 1000 3,5 150 1200 2000
Hardrock 1000 4 160 1200 2000 16,8

Няма съобщение за резултати

Зареди още
Back

documents

 

 

pdf
icon
Hardrock 1000_technical paper BG PREVIEW
Hardrock 1000_technical paper BG PREVIEW

pdf
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]