Плоски покриви

Hardrock 1000

Hardrock 1000, плоска покривна плоча с двойна плътност(Dual Density), е нашият продукт с най-висока ефективност и притежава най-доброто точково натоварване на пазара и висока устойчивост на натиск.

Продуктът е проектиран да бъде използван при всякакви изисквания за плоски покриви и е предназначен за използване там, където е необходима поддръжка на покрива.

Продуктът е особено успешен там, където е необходима издръжливост на ходене (точково натоварване) и якост на натиск (статично натоварване).

Back
Back

Технически характеристики

Сравнение
Непрекъснато запалително изгаряне A1
Коефициент на топлопроводимост λD=0,039 W.m ˗¹ .K˗¹ | UNI EN 12667, 12939
Специфично топлопренасяне Cp= 1030 J.kg ˗¹.K ˗¹ | UNI EN ISO 10456
Ниво на свиваемост 1000 N
Якост на натиск при 10% деформация 70 kPa
Точково натоварване Fp ≥ 1000 N | UNI EN 12430
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) Квадратен метър на палет
Hardrock 1000 1,25 50 1200 2000 57,6
Hardrock 1000 1,5 60 1200 2000 50,4
Hardrock 1000 1,75 80 1200 2000 36
Hardrock 1000 2 100 1200 2000 28,8
Hardrock 1000 2,5 120 1200 2000 24
Hardrock 1000 3 140 1200 2000 19,2
Hardrock 1000 3,5 150 1200 2000
Hardrock 1000 4 160 1200 2000 16,8

Няма съобщение за резултати

Зареди още
Back

documents

 

 

pdf
icon
Hardrock_1000.bg.pdf
Hardrock_1000.bg.pdf

pdf
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]