Енергийна ефективност
Реновация
Устойчивост

Фотоволтаични покриви за енергийна ефективност на дома

1 ноември 2022 г.

Възможност иначе неизползваемото пространство на покрива да бъде полезна част от енергийно ефективния дом.

Тази есен в Европарламента предстои да бъде преразгледана Директивата за енергийната ефективност, която определя целите за енергоспестяване в първичното и в крайното потребление на енергия в ЕС. Очаква се да бъде приет нов проектозакон, който ще изисква от държавите членки колективно да осигурят намаляване на потреблението на енергия с поне 40% до 2030 г. в крайното енергийно потребление и с 42,5% в първичното енергийно потребление в сравнение с показателите от 2007 г.

През 2020 г. дялът нa бpyтнoтo ĸpaйнo пoтpeблeниe нa eнepгия oт възoбнoвяeми eнepгийни изтoчници (BEИ) нa нивo EC дocтигнa 22%, пoĸaзвaт дaнни нa eвpoпeйcĸa cтaтиcтиĸa Eвpocтaт. Бългapия e eднa oт тpитe члeнĸи нa EC, нaдвишили нaй-cъщecтвeнo зaлoжeнитe цeли зa eнepгия oт BEИ, с цели 7%. В момента, според данни на НСИ, то вече е 23,3%.

Фотоволтаичните покриви в България

За да постигне заложената до момента за 2030 г. цел от 27% дял на ВЕИ от общото производството на електроенергия, България води от няколко години политика, с която да подкрепя инвестициите в сектора. 

В най-новия вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост се предвиждат средства за инвестиране в изграждането на ВЕИ централи за собствени нужди. Ако искате да закупите и инсталирате фотоволтаична система до 10 kW например, можете да разчитате да си върнете до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв. Енергийно бедните домакинства обаче могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране и до 100%, но те трябва да се съобразят с факта, че то пак не може да надхвърли 15 000 лв. Кандидатстването на възстановяването на разходите може да стане след като инсталацията е въведена в експлоатация. Предвижда се още през тази година да се конкретизират правилата за кандидатстване и да се направят необходимите законови промени, които да спомогнат за гладкото изпълнение на проектите. През второто тримесечие на 2023 г. може да се стигне вече и до подписване на договори с кандидатите за финансиране.

Инсталацията трябва да може да отговори напълно на нуждите на домакинството. При остатък на електроенергия може да се отдава и в енергоразпределителната мрежа, когато се промени нормативната рамка. Няма ограничение за това къде могат да бъдат разположени фотоволтаиците – както върху покривите на самите домове, така и върху помощни постройки.

(0106) PV camp page

От ROCKWOOL съветваме при монтаж на фотоволтаични системи на покрива винаги да предвиждате използването на изолационни материали, които да са съобразени с изискванията за точково натоварване и разпределно натоварване от собствено тегло и сняг. Избирайте специалисти, които имат опит с конкретния вид покрив – плосък или скатен, защото монтажът и последващата експлоатация могат да окажат голямо влияние върху ефективността на покривната изолация. За плоски покриви препоръчваме например HARDROCK 1000, който с лекота предоставя необходимите технически изисквания към изолацията, за да може тя да запази своята функционалност дори при повишен трафик на покрива. В нашият наръчник за изолация на плоски покриви с фотоволтаични инсталации ще намерите полезна информация, която може да ви помогне да подготвите плоския покрив за монтажа ѝ.

Искате ли да научите повече?