Цикличност
Изменение на климата
Енергийна ефективност
Реновация
Устойчивост
Урбанизация

4 идеи за постигане на 100% рециклиране

4 март 2024 г.

Възможно ли е наистина всичко да се рециклира и как строителният сектор може да увеличи процента на повторно използваните материали за сметка на произвежданите отпадъци.

Строителният сектор консумира половината от всички световни материали и произвежда една трета от глобалното количество отпадъци всяка година. Въпреки това, само една пета от архитектурните проекти вземат под внимание идеята за кръговата икономика – или казано другояче преминаване към сгради без отпадъци, проектирани и оптимизирани с материали за многократна повторна употреба и рециклиране. Вероятно за голяма част от специалистите в строителния сектор като архитекти, строителни предприемачи, инженери и др., преминаването към кръгове икономика звучи неясно. Затова подготвихме 4 идеи, които ще ви помогнат да промените представите си и със следващите се проекти да допринесете за едно по-чисто общество в дългосрочен план.

Когато говорим за цикличност в строителството, трябва да имаме предвид, че с нея се целят два важни резултата: да се намали потреблението на оскъдните ресурси на планетата и да се минимизират отпадъците, без да се прави компромис с цялостната устойчивост на сградата. Решенията за това са много, но всички са съсредоточени около основната идея, че сградите трябва все повече да се разглеждат като „банки от материали“. Какво означава това? Чисто и просто, че  материалите в сградите трябва да запазват своето качество с времето и възможността да могат да бъдат оползотворени наново.

Прочетете повече за отпадъците, които създава строителният сектор в световен план в статията ни Живот с по-малко отпадъци

1. Помислете за материалите, когато ремонтирате или разрушавате

Въпреки че фокусът по време на ремонт или разрушаване е върху новата сграда, може би си струва да помислите върху това какво можете да извлечете от материалите в настоящата сграда. Ако правилно определите качеството и количеството на заложените материали в сградата, която трябва да бъде ремонтирана или съборена, ще направите първата и най-важна стъпка към успешното повторно използване и рециклиране. Бихте могли и да проучите възможности за повторна употреба на някои материали или да потърсите места, които изкупуват различни строителни материали като вторични суровини. И по двата начина ще постигнете това част от материалите, които за вас вече са ненужни, да бъдат оползотворени другаде.

2. Проектирайте сгради с мисъл за бъдещето

Когато говорим за цикличност, дизайнът играе основна роля. Сградите трябва да бъдат проектирани така, че да бъдат гъвкави и адаптивни, защото това ги прави устойчиви на бъдещи промени в употребата им. Това може да се постигне чрез концепцията за реверсивен дизайн при проектирането на сградата, която позволява разглобяването на (части от) сградата, когато е необходимо те да се използват повторно по различни начини.

Също така, ако проектирате сграда с мисъл за бъдещите собственици, трябва да им предоставите документ, който да съдържа описание на материалите в сградата и инструкции за правилното им разглобяване и съхранение, за да останат подходящи за повторна употреба и рециклиране. Въпреки че все още не са често срещани, паспортите на сградите и цифровите системи като строително-информационното моделиране на сградите (BIM) могат да играят важна роля в предаването на информация към следващите потребители.

Вижте повече и за кръговия дизайн в Какво е кръгов дизайн и как може да помогне в намаляването на отпадъците в съвременното общество

3. Използвайте строителни продукти, които могат да бъдат „кръгови“

Съществуват ли кръгови строителни продукти? Според някои специалисти съществуват само кръгови приложения на строителните продукти. Например, едно от важните условия продукт да бъде наречен кръгов, е възможността той да бъде демонтиран след употреба за повторна употреба или рециклиране. Ние обаче смятаме, че вместо да чакаме, докато всички продукти изпълнят всички условия, за да попаднат в графата кръгови, да работим с наличните решения, които ни помагат да вървим към кръгова икономика. Сред тях са продукти, които могат да се рециклират, дълготрайни продукти, които запазват качествата си и това ги прави годни за втора употреба, материали, които не съдържат опасни вещества, които биха могли да попречат на бъдещото рециклиране и т.н. Защо да не включите в проектите си вече използвани другаде продукти или продукти, произведени от вторични суровини!? Не забравяйте обаче, че те също трябва да могат да се рециклират на по-късен етап, за да бъде цикълът напълно затворен.

Интересувате ли се как каменната вата спомага за намаляването на отпадъците в строителния сектор? Научете от статията ни Правилно управление на отпадъците от строителния сектор. Кръгова икономика в действие.

4. Гледайте нещата в перспектива, когато става въпрос за устойчивост

Сградите, които отговарят на нуждите на своите обитатели, имат по-голям шанс да просъществуват по-дълго. Добрият вътрешен климат, топлинният комфорт и акустичните характеристики например подобряват здравето и благосъстоянието на обитателите и влияят положително на производителността в училищата, болниците и офис пространствата. Една правилно проектирана сграда едва ли ще даде поводи да бъде съборена или изоставена преди всичко в нея да се е амортизирало.

Здравословният и комфортен живот е важна черта на кръговите сгради и това не е изненадващо. Устойчивите сгради запазват ценните природни ресурси и подобряват качеството ни на живот. Именно тази пълна картина на устойчивостта – екологичните, социалните и икономическите резултати – може да превърне кръговите сгради в реалност.

Как можем да допринесем за промяната?

Прегръщането на концепцията за кръговост от строителния сектор е важна стъпка в постигането на общество, което въври по пътя на устойчивото развитие и генерира по-малко отпадъци за сметка на по-дълготрайни продукти и рециклиране. Това означава професионалистите в сектора да вземат предвид стойността на материалите в сградите, да променят културата на проектиране и да гарантират, че след дълъг живот една сграда може да бъде разглобени в бъдеще. И разбира се, това означава, че всички по веригата трябва да си сътрудничим, за да го осъществим.

В края на миналата година, например, Съветът на Европа и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение за Регламента за строителните продукти (РСП) с цел ускоряване на екологичния и цифров преход в строителния сектор. С регламента се определят хармонизирани правила на ЕС за строителните продукти и се премахват пречките пред свободното им движение на пазара, като в същото време се намалява административната тежест и се гарантира, че тези продукти са в съответствие с принципите на кръговата икономика и новите строителни технологии.

А ние от ROCKWOOL неведнъж сме се застъпвали за принципа на кръговостта, защото всички наши продукти освен, че имат дълъг живот (доказано над 55 години), могат да бъдат и рециклирани. Ние вярваме, че чрез прилагането на всички основни принципи на кръговостта както към съществуващия сграден фонд, така и към новите сгради, постепенно не само ще намалим значително, но и има възможност напълно да забравим за отпадъци от строителния сектор чрез 100% рециклиранена наличните продукти.  

Искате ли да научите повече?