Какво е кръгов дизайн и как може да помогне в намаляването на отпадъците в съвременното общество

1 януари 1 г.

Кръговият дизайн е концепция, която завладява все по-голяма територия и принуждава специалистите да откриват нови решения за намаляване на отпадъците в строителния сектор

Все по-голяма част от днешното общество се вълнува от засилващия се отпечатък от човешките дейности върху планетата и все по-често се поставя въпросът за изграждане на сгради, които позволяват използването на максимално количество възобновима енергия. Иновациите в устойчивия дизайн днес са изключително повлияни от новата голяма концепция – максималното използване на наличните ресурси и прекъсването на настоящия линеен модел в използването на материалите и създаване на отпадъци.

Какви са принципите на кръговата икономика?

Кръговата икономика е подход, който изисква постепенното преминаване на икономическите дейности от еднократната консумация на ограничените ресурси към максималната им възможна употреба, чрез премахване на „отпадъците“ от системата. В настоящето строителният процес е линейна прогресия, която включва дизайна, изграждането, използването и изхвърлянето на всички свързани с процеса материали, което не е изгодно нито в икономически, нито в екологичен смисъл. Според фондация Ellen MacArthur кръговата икономика се базира на три основни фактора:

  • Дизайн, който позволява премахването на отпадъците и замърсяването;
  • Оставане в употреба на продуктите и ресурсите;
  • Регенерация на естествените системи.

Ползите от подобна промяна в строителния сектор са очевидни. Световната банка изчислява огромно глобално увеличение от 3,40 милиарда тона отпадъци годишно до 2050 г. В строителния бранш въпроса е допълнително усложнен поради употребата на различни по своите функции материали, които имат различна продължителност на живота, могат или не могат да бъдат употребявани повторно. Това придава изключителна важност на доброто познаване на наличните материали при дизайна на дадена сграда и създаване на нов процес заложен още при самото строителство – възможността за „разглобяване“ на сградата.

Архитектурния дизайн, който позволява „разглобяване“ на сградата е нова концепция, която въпреки своите очевидни предимства, все още изисква значителни усилия от страна множество участници в процеса. Резултатите, обаче носят потенциала да разрешат множество проблеми на съвременното общество, да създадат значително по-устойчиви решения и да създадат по-добри условия за живот.

До момента примерите за такъв кръгов дизайн са съвсем малко и можем да се похвалим с участието на ROCKWOOL в един от тях. The Circle House е проект създаден от няколко датски компании на базата на прототип, в който бяха тествани материали, устойчивост и модулни строителни технологии. Проектът на 60 жилищни сгради включва редица системи, които могат да бъдат изградени, разглобени, пре-построени и адаптирани в други сгради. Целта – поне 90% от използваните материали да бъдат повторно вложени в други проекти. Това беше и причината ROCKWOOL да бъде включен при проектирането на изолацията на сградите – каменната вата е един от материалите, които могат да бъдат рециклирани и използвани многократно.

Въпреки, че кръговият дизайн е сравнително нова концепция, ние от ROCKWOOL вече работим активно, за да подпомогнем процесите по все по-активната ѝ употреба в бъдеще. Затова една от целите ни като компания е до 2030 г. да осигурим възможност за рециклиране на нашите продукти в 30 държави по света, в които оперираме.