Енергийна ефективност

Инвестициите във фотоволтаични инсталации върху плоски покриви се нуждаят от по-добро проектиране на проходимостта и поддръжката му