Ключови фактори за успешно обновяване на градовете

7 октомври 2020 г.

Много от европейските градове имат квартали в неравностойно положение, които могат само да спечелят от успешен проект за градско обновление

През годините ROCKWOOL се е доказал като компания, която е дълбоко ангажирана с благосъстоянието на хората и в частност на градското население на света. По тази причина преди няколко години организирахме панел от водещи специалисти в Европа, които споделиха своята експертиза от няколко големи успешни проекта за градско обновление. Днес искаме да разкажем за ключовите фактори в успешното обновяване на градовете, които се откроиха в дискусията.

Не са малко европейските градове, на които се налага да се борят с квартали в неравностойно положение (множество социални проблеми, неадекватни условия на живот и лоша репутация). За съжаление този тип проблеми имат склонността да се засилват един друг в омагьосан кръг, причинявайки отрицателна тенденция за района. Допълнително предизвикателство представлява и фактът, че тези квартали често са физически и социално откъснати от останалата част от града. Съществуват, обаче успешни модели на градско обновление, които чрез подобрения в сградния фонд са успели да обърнат тенденцията. Някои от ключовите фактори за успеха на тези проекти са:

Успешната стратегия за градско възстановяване включва задължителен анализ на нуждите на жителите в конкретния квартал. Пълноценен процес, в който са включени и жителите на района, може да разкрие нови иновативни решения и им дава възможност да се почувстват важен участник в процеса на обновяване. Накратко - успешният проект надгражда съществуващата култура на района.

Дългосрочната визия за квартала е особено важна за успеха на проекта. Планът трябва да вземе предвид всички предимства, които физическата и социална трансформация ще донесат – по-добър жизнен стандарт и здраве, облекчаване на енергийната бедност, увеличаване стойността на недвижимите имоти, намаляване на разходите за поддръжка и други. В допълнение, ползите от дълбоката реновация на кварталите трябва да бъдат оценени и монетаризирани. Проучвания показват, че лошите условия на живот са свързани с повишени разходи за различните социални услуги като здравеопазване, полиция, както и с по-слаби резултати в образованието.

Физическата трансформация на дома и квартала може да доведе до положително въздействие върху възгледите и поведението на хората. Балансираният процес за градско обновление изисква отлична комбинация между физически и социални мерки. Както един от специалистите в панела сподели: „Нов дом често означава нов старт“.

Не на последно място, обновяването на сградния фонд в кварталите в неравностойно положение трябва да има дългосрочен ефект. Няма смисъл от подмяна и поставяне на нова изолация, която ще се наложи да бъде сменена след 5 години.

Ние от ROCKWOOL сме отдадени на това да обогатяваме живота на всеки, който се докосне до нашите решения. И имаме амбицията да дадем възможност на всички да се издигнат на висотата на предизвикателствата в съвременния начин на живот. Използвайки един от най-изобилните природни ресурси - камъка, можем да оставим трайна следа за поколения напред.