Градовете на бъдещето

10 ноември 2020 г.

Изграждането на устойчив модел на бъдещите градове изисква планиране на сградния фонд както никога до сега

Към 2018 г. около 39% от излъчените емисии на въглероден диоксид се дължат на строителния сектор и използването на сградния фонд. Самите сгради са отговорни за консумацията на 36% от произведената енергия. По-голямата част от тези сгради са построени във време, когато не съществуваха особени изисквания по отношение на енергийната ефективност или ефекта върху околната среда. Днес, човечеството в много по-голяма степен осъзнава ефекта от действията си.

Прижкото споразумение изисква от подписалите държави постигането на 30%-но намаление на средното глобално потребление на енергия на кавадратен метър до 2030 г. На практика това означава, че са необходими бързи и категорични мерки по отношение на реновацията на съществуващия сграден фонд, както и въвеждането на определени изисквания при новото строителство.

Важно е да се отбележи, че измерването на отделения въглероден диоксид и изразходваната енергия са различни метрики, които обаче вървят ръка за ръка при създаването на адекватни стратегии за бъдещето на устойчивия град. И докато България вече разполага с първата версия на своята дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г., в Копенхаген, освен поощряване на еко-съобразно поведение, начин на живот и транспорт, градът вече разработва устойчиви квартали.

Как можем да помогнем?

Изчисления показват, че използвайки модерна изолация – каквито са с продуктите от каменна вата – в сравнение с генерирането на възобновяема енегия, може да помогне на европейско ниво да бъдат спестени 22 милиарда евро във въглеродни емисии.

ROCKWOOL е компания, която активно се включва в идентифицирането на най-добрите решения за намаляване едновременно нивата на потребявана енергия и вредните емисии от сградите. Използваме всички налични иновативни подходи за създаване на продукти, които позволяват повишаването на енергийната ефективност на сградите и по този начин допринасяме за създаването нетно-нулеви сгради по отношение на излъчваните вредни емисии.

Продуктите от каменна вата, които предлагаме осигуряват едновременно комфотна среда за живот и намалване на разходите за поддържане на оптимални температури. Това ги превръща в особено търсено решение при изолацията на нови или реновацията на стари сгради. Нашата каменна вата изпълнява пълноценно ролята си повече от 55 години и може лесно да бъде рециклирана в нова каменна вата, която да продължи да пази домовете ни.

Създаването на устойчиви бъдещи градове е сложна задача, която изисква време и ресурси. Необходимо е да положим основите сега, за да можем да оставим на децата си едно по-зелено бъдеще. Включете се още днес. Вижте как се създава къща с нулево потребление на енергия.