Здраве
Качество на живот
Акустични възможности
Урбанизация
Шумово замърсяване

Устойчивите сгради – инвестиция в бъдещето

1 януари 1 г.

Устойчивите сгради намаляват въздействието върху околната среда и нейните обитатели. Споделяме няколко необходими решения, за да може една модерна сграда да стане устойчива.

Във време, в което всяка наша дейност трябва да взима предвид глобалните климатични промени, създаването на устойчиви сгради е особено значение. Това, важи не само за бъдещето, но активно променя и нашето настояще. Устойчивата архитектура и принципи на проектиране могат да подпомогнат общините да постигнат поставените цели за контрол над въглеродните емисии. Но не само това – документирано е, че устойчивите имот увеличават стойността си и по тази причина са търсена стока за инвестиции. Фактори като по-високи доходи от наем, по-ниски оперативни рискове и ресурси, сертификати за устойчивост и прочие създават положителен имидж на този тип имоти.

 

Принципи на устойчивия дизайн

По-голямата част от нас прекарваме времето си в затворени помещения – на работа и у дома. Устойчивият дизайн на страдите, които обитаваме ще работи не само в посока опазване на околната среда, но и за нашето здраве и благосъстояние.

Устойчивостта, особено в градска среда, трябва да обединява мисълта за настоящите и бъдещите обитатели, като възприема холистичен подход към градския дизайн. Всеки път, когато се издига нова сграда или се планира санирането на стара, е необходимо да се прилагат устойчиви и зелени принципи на проектиране. Това не само ще подпомогне намаляването на тежестта върху световните ресурси, но и едновременно с това ще допринесе за намаляване на количествата изхвърляни отпадъци от строителния сектор. А те заемат огромен дял от общите отпадъци.

Това е изключителна важна стъпка при взимането на решения по отношение регулациите в строителния сектор. Тя трява да бъде направена с мисъл за дългосрочните последици. Разглеждането в дейтайл на жизнения цикъл на една сграда, включително определянето на изисквания за повторна употреба и рециклиране на отпадъците, ще позволи създаване на по-устойчиви архитектурни модели.

Тук се включва избора на редица сградни компоненти - от енергийното снабдяване на сградата, с което да се поддържа комфортен и здравословен климат, през източниците на материали, които я изграждат. Устойчивият дизайн взема предвид конструкцията, обитаването, деконструкцията и обезвреждането на сградата и всички материали, още преди да започне работата по нейното създаване.

Каменната вата от ROCKWOOL е устойчив материал, който запазва своите характеристики през целия жизнен цикъл на сградата и осигурява търсените нива на енергийна ефективност. Изолацията с каменна вата не само ще създаде комфортна среда за живо, но и ще повиши цената на вашите имоти. Вижте какво можете да изолирате тук.

Искате ли да научите повече?