Цикличност
Енергийна ефективност
Реновация
Устойчивост

Цикличната същност на каменната вата

22 юли 2021 г.

6 факта за рециклирането на каменната вата, които ни подсказват защо изолацията с нея ще ни превърне в част от решението, а не в част от проблема

Строителния сектор е един от най-големите производители на отпадъци по света. Двадесет и пет процента от използваната вода по света и 40% от земните ресурси се използват от сградите, които едновременно с това създават една трета от всички отпадъци и 40% от глобалните емисии на въглерод. В търсенето на решение за този проблем, каменната вата може да се окаже един от материалите, които най-лесно могат да помогнат.

Факт №1: Каменната вата може да се рециклира

С други думи – не е необходимо изолационния материал, който използвате да отиде на сметището след като прецените, че е съвршил работата си. Каменната вата се произвежда от един от най-изобилните ресурси на планетата – камъка, но това не означава, че трябва да задръстваме сметищата.

Боклук ... или злато?

Знаете ли, че строителният сектор произвежда 1/3 от общите отпадъци, повечето от които достигат до депото?

Video thumbnail 7sos landing pages

Факт №2: Каменната вата не съдържа парникови или разрушаващи озоновия слой газове

Каменната вата има отворена структура на влакната, което означава, че просто задържа въздух в себе си. По тази причина Декларациите за екологичност на продуктите (EPD) ни не съдържат парникови (CFCs, HCFCs, HFCs, или CO2) или опасни за озона газове (CFCs и HCFCs).

Факт №3: Каменната вата не съдържа токсични вещества за намаляване на пламъците

По своята същност каменната вата е незапалим материал, тъй като е произведена от камък. По тази причина не ни се налага да добавяме бром или хлор базирани вещества за забавяне на горенето, които са устойчиви биоакумулиращи токсини. Каменната вата от ROCKWOOL не съдържа и борни киселини, които се ползват за забавяне на горенето, но са класифицирани като „Вещества пораждащи сериозно безпокойство“.

Факт №4: Каменната вата е устойчив материал

Това означава, че веднъж поставена каменната вата ще ви служи вярно през целия жизнен цикъл на сградата. Термичните свойства и стабилността на размерите на нашите продукти се запазават за изключително дълъг период. Всъщност тестовете на стари строителни обекти показват, че нашите продуктите са запазили своите изолационни характеристики за повече от 55 години. Вижте повече в линка:

Факт №5: Каменната вата е „кръгов“ материал

Когато говорим за кръгова икономика, трябва винаги да имаме предвид използването на материалите по такъв начин, който позволява повторното им употреба – независимо дали чрез рециклиране или по друг иновативен начин. Каменната вата е точно такъв продукт и нашите усилия са насочени към осигуряването на все по-големи възможности за лесното ѝ рециклиране. Планираме до края на следващата година да предлагаме възможност за рециклиране на вече използвана каменна вата в 15 държави, като сме си поставили за цел броя на такива държави по света да стане 30 до 2030 г. С тази услуга само за миналата година успяхме да съберем от пазара и да рециклираме 163 000 тна каменна вата.

Факт №6: Каменната вата е устойчиво решение за строителството

Използвайки каменна вата за вашия строителен проект създаване условия за успешна реализация на кръговия принцип в икономиката, но и имате редица други ползи:

  • Изолационните свойства на каменната вата позволяват създаването на удобна, приятна и здавословна среда за живот.
  • Изолацията с каменна вата ще намали значително разходите за отопление и охлаждане.
  • Изолираните с каменна вата помещения имат отлични акустични свойства.
  • Каменната вата издържа на изключително високи температури и отговаря и на най-строгите стандарти за пожаробезопасност.

Защо каменна вата? Научете тук:

Искате ли да научите повече?