Енергийна ефективност
Здраве
Качество на живот
Социални ефекти
Устойчивост
Урбанизация

Устойчиви градове: местата, които живеят с изменението на климата и се адаптират към него. И как каменната вата от ROCKWOOL допринася в тях

1 януари 1 г.

Скоростта, с която градовете се разрастват, налага общините да променят начина си на мислене и планиране. До 2050 г. се очаква около 7 от всеки 10 души да живеят и работят в градска среда.

Планирането на бъдещата градска устойчивост е жизненоважно и трябва да започне още сега, тъй като изменението на климата провокира повече екстремни метеорологични явления и излага градското население на по-голям риск. Програмите, политиките и споделените стратегии за превенция могат да помогнат на местните власти да увеличат устойчивостта на застроената среда, като същевременно създават нови начини за икономически просперитет за своите граждани.

Споделяме мнението на изпълнителният директор на Uber Дара Хосровшахи, че действията в областта на климата трябва да се разбират като отборен спорт. За смекчаване на ефектите от изменението на климата е необходимо да работим заедно – на световно, държавно и местно ниво, от общини, през компании, до неправителствени организации и частни лица. Нашите продукти са в идеална позиция за решаването на редица градски проблеми свързани с променящия се климат.

Да направим нашите градове по-устойчиви

От Uber се ангажират с използването на електрически превозни средства до 2030 г. за своите услуги в редица градове в Канада, Европа и Съединените щати. Такива мерки трябва да се насърчават, още повече, че вече няма как да спрем последиците от изменението на климата. Всички ние като общество трябва да инвестираме в решения, които ще помогнат за ограничаване на ефектите от екстремни метеорологични явления чрез изграждане на стабилна, устойчива и надеждна инфраструктура. А от властите трябва да изискваме да създават устойчиви вериги на доставки за цялото население.

Ако говорим за екстремните метеорологични явления, които засягат градското население днес, не можем да пропуснем:

  • Струпване на облаци и прекомерни валежи в градовете, които до момента не са имали подобно количество валежи и съответно и изградена практика да се справят с тях.
  • Горещи вълни, екстремно ниски температури, суши и все по-мащабни горски пожари 

Не можем да пропуснем им факта, че все повече хора се преместват в градовете по икономически причини. Знаете ли, че в момента около 55 процента от населението на света живее и работи в градска среда!? Градските управи трябва да осигурят устойчиво изградена среда и да гарантират достъпни жилища, надеждни източници на храна и вода, както и образователни и здравни заведения на всички. В същото време трябва да създават бариери срещу ефектите от изменението на климата. Кръговата икономика, към която се стремим и в България, може да помогне за създаване на работни места, намаляване на отпадъците и осигуряване на надеждни енергийни доставки с помощта на възобновяеми източници.

Какво прави един град устойчив?

Можем да смятаме, че един град е устойчив, ако е способен да се възстанови след като е преживял трудности. Много от големите световни градове водят борбата срещу изменението на климата, но повишаването на устойчивостта отива по-далеч от подготовката за природно бедствие.

Чрез прилагането на концепцията за границите на нашата планета и мащабирането на модела до нивото на отделен град могат да се стимулират действия, които водят към промени. Кръговата икономика е един от ключовите инструменти за постигането на стабилна градста среда в изменящ се климат. В нея се включват:

  • Използване на природните ресурси, възможно най-дълго време, за да се извлече максимума през целия им експлоатационен живот. Каменната вата, която произвеждаме е отличен пример за това - използване на един от най-изобилните природни ресурси, за намаляване на необходимата енергия, на практика през целия експлоатационен живот на сградата.
  • Създаване на по-къси хранителни вериги и ефективни отпадъчни потоци, които да щадят използването на ресурсите на нашата планета.
  • Оптимизиране на веригите на стойността за намаляване на техния екологичен отпечатък чрез приоритизиране на осигуряването на устойчиви ресурси.

Трябва да споменем и защитата на градската среда срещу неблагоприятни метеорологични условия и природни явления като пожари например. Всяко технологично средство, което защитава гражданите от последиците от изменението на климата, трябва да бъде проучено и приложено на практика, ако е в състояние да намали ефектите от променящия се климат днес. Каменната вата от ROCKWOOL е в центъра и на тази цел - тя е на негорима и може да повиши значително пожароустойчивостта на сградите, в които е монтирана.

Подобряване на устойчивостта на сградите към устойчиви градове

Устойчивият сграден фонд е жизненоважен за адаптирането към изменението на климата. Подобряването на енергийната ефективност и пожарната безопасност в стареещите структури, подобряването на вътрешния климат и създаването на кръгови вериги за доставка на материалите, използвани при строителството и обновяването на сгради в градските центрове, остава определяща характеристика на устойчивостта.

Възприемането на иновативни технологии и решения, които помагат за защитата и подготовката на бъдещите поколения срещу последиците от изменението на климата, е начинът, по който можем да създадем устойчива среда за градското население. Изолацията от каменна вата от ROCKWOOL помага за повишаване на безопасността и устойчивостта на градовете с всяка сграда, в която е поставена.

Научете повече за преимуществата на каменната вата като материал за изолация.

Искате ли да научите повече?