Цикличност
Изменение на климата
Енергийна ефективност
Реновация
Урбанизация

Какво е кръгова икономика и новите планове на ЕС за поощряването ѝ в строителния сектор?

7 юли 2022 г.

Плановете на ЕС за ускоряване на процесите по въвеждане на кръгова икономика в максимално много сектори, включително в строителния, непрекъснато се обновяват с нови по-високи цели. Каменната вата от ROCKWOOL e част от решението. Вижте защо.

В Европейския съюз годишно се „произвеждат“ над 2,5 млрд. тона отпадъци годишно1. Около 500 млн. тона от тях са от строителния сектор (вкл. разрушителни дейности). Това е и причината строителството да се превръща в една от фокусните точки за ЕС при въвеждането на принципите на кръговата икономика.

Какво е кръгова икономика?

Кръговата икономика е понятие, с което се описват процесите по удължаване на жизнения цикъл на произведените продукти до възможния максимум.

Каменната вата е идеалният пример, след демонтирането ѝ от сградата, вместо да бъде изпратена на сметището – тя може да бъде рециклирана, разтопена и превърната в нов продукт.

В практиката се разглеждат различни модели за удължаване на живота на продуктите. Те могат да бъдат споделяни, използвани повторно, поправяни, заемани и т.н. А, когато това стане невъзможно – материалите, от които е направен дадения продукт – да бъдат рециклирани и използвани за производството на нов.

Линк: https://www.rockwool.com/bg/saveti-vdahnovenie/blog/upcycling-reciklirane-na-po-visoko-nivo/

Защо кръговото мислене има екологична и икономическа стойност?

Едва ли някой се съмнява в ползите при намаляване на отпадъците, които изхвърляме на сметищата. Но кръговия модел има и икономическа стойност. Традиционния линеен модел на използване на продуктите, производство – употреба – изхвърляне, разчита на наличието на евтини и изобилни ресурси, вкл. работна ръка. В модерния свят, обаче цената на изходните материали, суровините и труда непрекъснато растат. Възможността вече използваните материали да се превърнат в суровина за същата или друга индустрия не е за подценяване.

Ние от ROCKWOOL не искаме да останем назад и затова се стараем да развиваме все повече услугите по рециклиране на нашите продукти. Всяка година увеличаваме броя на държавите, в които услугата е налична. И можем да се похвалим, че през 2021 г. успяхме да изпреварим целите си и да предложим рециклиране в 17 държави. Настоящите ни планове включват до 2030 г. броят на тези държави да стане 30. 

Какво предвиждат най-новите планова не ЕС за въвеждане на кръговите принципи в строителния сектор?

Видяхме каква голяма част от общите отпадъци на ЕС идват от строителния сектор – от ново строителство, реновации, събаряне на сгради. Това означава, че подобряването на кръговото мислене в сектора би имало значителен ефект върху намаляване на обема на материалите отиващи на сметищата. Затова се предвижда комисията да предприеме редица мерки по:

  • Възможностите за събиране и повторна употреба на вече използваните материали, което включва и мерки за адекватно управление на отпадъците и улесняване оценката на екологичните характеристики на сградите.
  • Създаване на насоки за правилно планиране на събарянето на сгради, което да насърчи повторното използване/рециклиране в сектора. Мярката включва създаването и на протоколи за доброволно рециклиране, с които да се сложи основата за изграждане на по-голямо качество и съответно доверие в продуктите за сектора, създадени на базата на рециклиран материал.

Ние от ROCKWOOL също работим подобна насока и можем да се похвалим, че при част от продуктите от каменна вата, които произвеждаме в момента успяваме да вложим до 75% рециклиран материал от нашата и други индустрии, едновременно с това гарантирайки високото им качество и ефективност. Научете повече за това, защо каменната вата е идеалния „кръгов материал“ и може да се рециклира безкрайно тук:

1 https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20151201STO05603/krghovata-ikonomika-kakvo-predstavliava-tia-i-zashcho-e-vazhna

Искате ли да научите повече?