Пожарна безопасност
Здраве
Сигурност на работното място
Реновация
Устойчивост

4 факта за пожарната устойчивост на каменната вата

29 юни 2021 г.

... които искате да знаете преди да изберете материал за изолацията на дома или бизнеса ви.

Глобалното затопляне все по-често напомня за себе си по различни начини. Честата поява на големи пожари е едно от тях и напоследък станахме свидетели на прекалено много критични пожарища навсякъде по света. Това накара много държави и институции да затегнат изискванията към пожароустйчивостта на сградите.

Незапалимите изолационни материали, като каменната вата, освен несъмнените си топлинни свойства, играят решаваща роля за подобряване на огнеустойчивостта на сградите. Те помагат за ограничаване на разпространението на огъня, забавят напредъка на пожара и така дават така необходимото време на хората да напуснат опасната сграда.

Затова днес споделяме с вас 4 ключови факта за огнеустойчивостта на каменната вата

Каменната вата ограничава разпространението на огъня

Каменната вата не се възпламенява и това само по себе си означава, че прилагането ѝ в различни елементи на сградата ще ограничи разпространението на огъня. Тя се класифицира като незапалим материал, но всъщност е много повече. Каменната вата е огнеустойчив материал, който може да попречи на разпространението на огъня и ще помогне за намаляване на щетите, свързани с пожара, вкл. свързаните с тях екологични, обществени и финансови аспекти.

Каменната вата се счита за огнеустойчива

От конструктивна гледна точка, продуктите от каменната вата помагат да се осигури целостта на строителна структура и за намаляване на трансфера на топлина от едно в друго помещение за дълги периоди от време (над 90 минути в много случаи) по време на пожар. Това е и причината често каменната вата да се използва за пожарозащита на лесно запалими елементи или при изолацията на ОВК шахти и канали, по които огъня може лесно да се разпространи.

Каменната вата не допринася съществено при отделянето на вредни пушеци

Модерните домове са пълни с множество леснозапалими предмети, пластмаси и текстил. Всички те освен, че поддържат и разпространяват огъня, причиняват и отделянето на голямо количество вредни пушеци. Всъщност по-голямата част от пострадалите при пожар се дължат не на самите пламъци, а на отравяне в пушек. По тази причина е важно в сградите да се използва максимално много продукти, които не отделят вредни вещества при пожар. Каменната вата е един от тези материали.

Каменната вата не съдържа вещества забавящи горенето

На нея просто не ѝ е необходимо! Практиката да се добавят вещества, които забавят горенето съществува от седемдесетте години до днес. Въпреки че, има много видове вещества, които се ползват с тази цел, изследванията показват, че някои от химикалите могат имат отрицателно въздействие върху здравето и околната среда. Каменната вата е изработена от базалтова скала и самото ѝ естество позволява постигането на отлични пожаро ограничаващи резултати без да са необходими никакви допълнителни химични вещества.

Каменната вата изпълнява своите противопожарни функции през целия експлоатационен срок на сградата. Тя е издръжлив топлоизолационен и противопожарен материал, който ще осигури не само отлични температури в изолираните помещения, но и ще предпази собствеността и живота на обитателите при пожар. Потърсете нашите специалисти за консултация по Вашия противопожарен проект още днес.

Искате ли да научите повече?