Енергийна ефективност
Пожарна безопасност
Здраве
Качество на живот
Реновация
Устойчивост
Благосъстояние

Саниране с екстри - пожарна безопасност

21 декември 2021 г.

Реновацията предоставя рядка възможност за подобряване на пожарната безопасност в сградите по света. Време е да направим интелигентна инвестиция за бъдещето.

През последното десетилетие забелязваме увеличаване на пожарите свързани с електрическите компоненти в сградите по света. В много държави регулациите и контролът в сектора не създават необходимата бариера за предотвратяване на сериозни събития свързани с пожарната безопасност. Уваличаването на градското население също създава повишени рискове, които трябва да се вземат предвид при планирането на градската инфраструкура.

Вълната за реновация, която стартира в Европа представлява уникална възможност да защитим сградите и най-важното – техните обитатели – от рисковете свързани с пожар. Миналата година Форумът за европейска електрическа битова безопасност излезе с изчисления, че около 280 000 пожара в ЕС се дължат на електрически компоненти. Тези пожари причиняват средно 1000 смъртни случая и имуществени щети за 6,25 милиарда евро всяка година.

Истината е, че с увеличаването на използването на електрически източници в дома, ние не знаем как това ще се отрази на пожарната безопасност на жилищата. Затова е важно да идентифицираме и използваме възможно най-много незапалими материали при саниране. Два са основните показатели, на които трябва да се обърне внимание при избора на пожаробезопасни материали за реновация:

Устойчивостта на пожар

Устойчивостта на пожар дава информация за това колко добре един строителен елемент като например стена, таван, под, врата и т.н. може да издържи при напълно разгорял се пожар. Даваме пример с каменната вата. Тъй като каменната вата се произвежда от вулканична скала, тя има уникално висока устойчивост на огън. Нашите продукти издържат на темпратури до 1000° С. Поставени в стените, подовете или фасадите те са в състояние да предотвратят пренасянето на огъня от едно помещение в друго и по този начин да намалят щетите и опасността за обитателите при възникнал пожар.

Производството на дим

Модерните домове са пълни с продукти произведени от пластмаса и полиестер, които не само са лесновъзпламеними, но и произвеждат големи количества вредни пушеци. Намаляването на източниците на дим при възникване на пожар са от жизненоважно значение. Каменната вата освен, че е незапалима, при пожар не отделя никакви сериозни количества вредни пушеци.

Съществува често срещано погрешно схващане, че сградите, в които живеем днес, са по-безопасни от всякога и че вече не е нужно да обръщаме внимание на пожарната безопасност. Данните, обаче показват, че това не е така. Пожарите в сградите все още представляват голям риск за градското население, като делът на електрическите пожари в битовите пожари нараства с 5-10 процента в ЕС през последните десет години.

Масовото саниране на сградите ни дава уникална възможност да внесем в сградите материали, които значително ще подобрят пожарната безопасност. Изолацията с каменна вата е точно такова решение. Сврържете се нас, за да помогнем и при вашия проект за изолация.

Искате ли да научите повече?