Енергийна ефективност
Пожарна безопасност
Качество на живот
Реновация
Акустични възможности
Урбанизация
Шумово замърсяване

Саниране, ремонт и обновяване - процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“.

12 декември 2022 г.

Финансиране нпо процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап 1“. Проектите подадени до 31 май 2023-а могат да получат 100% финансиране.

Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“ предвижда възстановяване на 100% от предвидените разходи по одобрените проекти, но е необходимо да се побърза. Крайният срок за подаване на документи е края на май 2023 г.

(0106) Inline Page Link - article Nacionalen plan

По програмата за саниране могат да кандидатстват многофамилни жилищни сгради с повече от 4 апартамента.

У нас има между 54 хил. и 66 хил. многофамилни жилищни сгради, като само 1951 от тях са изцяло санирани по предишната програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Санирането на цялата сграда е много по-ефективно от кръпките на единичните ремонти. Сградите, за които може да се кандидатства трябва да са построени преди 26.04.1999 г. Имайте предвид, че ако живеете в по-голям блок с повече апартаменти, ще получите и повече точки при оценяването.

Въпреки решението да се подава всичко на едно гише, има доста документи, които трябва да бъдат подготвени, така че няма време за губене. На първо място се свържете с контактните лица по общини в публикуван на страницата на МРРБ списък.

За да кандидатстват, на общо събрание, собствениците могат да създадат сдружение на етажната собственост специално за тази цел, като е необходимо само 50% съгласие от обитателите. Също така трябва да се вземе и решение за участие в програмата и извършване на ремонтните дейности, взето със съгласието на 100% от собствениците. Задължение на домоуправителя е да внесе документите в общината, където да бъде вписано в регистъра сдружението и да получи и БУЛСТАТ.

За съжаление проектите изготвени при предишната кампания на МРРБ от 2015 г.– Националната програма за енергийна ефективност, ще трябва да бъдат преправени, за да отговорят на новите изисквания, които целят постигане на клас „В“ за енергийна ефективност. Освен това тези собственици трябва да прекратят и договорите си с Българската банка за развитие.

Ако искате да си припомните какво можете да санирате по програмата, вижте нашата статия тук:

(0106) Inlinepage link Sanirane deinosti article Dec-1

Сдружението на етажната трябва да сключи договор с фирма, която да направи енергийно и техническо обследване, архитектурно заснемане и изработване на технически паспорт на сградата конкретно за целите на процедурата "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд".

Изготвянето на тези документи ще отнеме минимум 1 месец.

За целта на фирмата трябва да се предоставят и сметките за ток и отопление, парно или газ в период от 3 години назад. Ако се налага да ги изисквате от доставчиците на съответните услуги – това също ще ви отнеме 1 месец.

Можете да откриете цялостни оферти от фирми за енергийна ефективност, съставени въз основа на максималните цени от публикуваните насоки за кандидатстване. По програмата ще се отпуска максимална сума от 324 лв. на квадратен метър на собствениците, която включва обследване, проектиране и строително-монтажни работи. За сравнение, за апартамент с площ от 100 кв. м. изготвянето на такива документи може да струва между 800 и 1000 лв. Вложените в тези документи средства ще бъдат възстановени на 100%, ако те са подадени до 31 март 2023 г. и след това одобрени.

Подаването на окомплектованите документи се случва в общината.

Сдружението за етажната собственост трябва да сключи партньорски договор с общината си по район. Самото предаване на документите към МРРБ през ИСУН (Информационна система за управление и наблюдение) е задължение на общината, защото тя е водещ партньор в реализацията на проекта и има задължението да го управлява административно и финансово. Възможно е да се заложи срок за подаване към МРРБ в договора с общината, като по този начин сдружението за етажна собственост може да разчита на по-голяма експедитивност, тъй като се очакват много проекти, които всяка община трябва да обработи. Но преди подаването на документите към МРРБ, общината трябва да подготви количествено-стойностната сметка за санирането на блока, тъй като тя се изисква заедно с останалите, подготвени от етажната собственост документи.

Самото оценяване ще става от комисия, която ще допуска до финалната права проекти, получили минимум 72 от 140 точки.

Ще се следят различни критерии за одобрение: брой на санираните апартаменти (затова и по-големите блокове са с предимство), какъв процент се спестява от първичната енергия и от въглеродния двуокис, подобряване на класа енергийна ефективност, като при постигане на клас „А“ ще има и специални бонус точки, изграждане на ВЕИ за общите части на сградата, което също ще носи бонус точки, както и приносът на сградата към архитектурния облик на населеното място според общинските разпоредби.

Няма да има по-различно отношение за първите подали своите документи, защото те няма да очакват първи да бъдат санирани блоковете им, както беше условието в предишната програма.

Допустимите дейности в програмата са: ремонт на покриви, смяна на дограми, монтаж на топлинна изолация на стени, покриви, подове, изграждане на системи от възобновяеми енергийни източници, ремонт или подмяна на отоплителни, охладителни и вентилационни системи в общите части на сградата, замяна на вертикални отоплителни системи с хоризонтални, ремонт на общите електрически системи и монтаж на енергоспестяващо осветление, системи за автоматизирано осветление и отопление на сградите в общите части на сградите.

Всички допустими за финансиране дейности можете да откриете в Националния план за възстановяване и развитие тук.

Проектите трябва да бъдат оценени до 1.08.2023.

Ако не успеете да подготвите всички документи до 31.03., можете да го направите и до края на 2023 г., като тогава МРРБ ще финансира 80% от всеки одобрен проект.

Самото саниране се предвижда за 2024-2025 година, като крайният срок е 30.06.2026 г. към настоящия момент.

Защо да предпочетете каменната вата от ROCKWOO?

Плоскостите от каменна вата допринасят за поддържането на температурата в сградата, като през зимата изолират студа, а през лятото – не допускат прекомерната жега. С тях вашият дом е по-тих и естетически издържан. Отличните противопожарни свойства на каменната вата също не бива да бъдат пренебрегвани. Ние предлагаме плоскости, които са подходящи за изолация на фасади, покриви, вътрешни стени, подове. Нашите материали са естествени и рециклируеми, а дълготрайността им ги прави на практика вечни. 

Прочетете повече за реновацията на жилищни блокове с ROCKWOOL в нашата статия:

(0106) Inline page link - nov jivot za blokovete

 

Искате ли да научите повече?