Цикличност
Изменение на климата
Енергийна ефективност
Пожарна безопасност
Качество на живот
Реновация
Социални ефекти
Устойчивост
Благосъстояние

ROCKWOOL на конференцията на ООН за климатичните промени COP26

7 декември 2021 г.

Защо се включихме в COP26 и може ли каменната вата да допринесе за подобряване на предизвикателствата на модерния живот и климатичните изменения?

В последите години редица големи икономики се ангажираха да постигнат нетни нулеви емисии от сградите, предимно до 2050 г., включително ЕС, САЩ и Китай. И въпреки, че това е златният стандарт на ангажиментите за климата, той все още не оказва забележимо въздействие върху емисиите. Точно обратното. Концентрациите на парникови газове достигат рекордно високи нива през миналата година и продължават да се увеличават с темппо-бърз от средния годишен за последното десетилетие.

Истината е, че не можем да се справим с измененията с климата без да включим в сметките сградния фонд. Прозорците, от които духа, старите бойлери и зле изолираните стени са отговорни за загубата на огромно количесто енергия. Много е лесно да врътнем копчето на радиатора на макс, за да се стоплим. Ние от ROCKWOOL разбираме от стоителство и виждаме потенциала, който се крие в сградите. Затова беше логично да се включим в конференцията на ООН за климатичните промени и да се опитаме да покажем потенциала на реновацията на глобално ниво.

В първия ден от участието си в COP26 имахме възможността да представим нов доклад на Cambridge Econometrics, в който се очертават два важни момента:

  • Сградите са отговорни за 36 процента от емисиите на парникови газове в ЕС; 40 процента в Съединените щати; и 42 процента в Обединеното кралство.
  • Нови глобални данни показват, че 79 процента от хората биха реновирали домовете си, за да ги направят по-енергийно ефективни, ако е налична адекватна финансова и административна подкрепа; 73 процента подкрепят задължителните подобрения на енергийната ефективност.

Какво ще бъде необходимо, за да превърнем жилищата от проблем в ресурс в условията на извънредна климатична ситуация?

На базата на събраните данни можем да твърдим, че подобряването на енергийната ефективност на домовете, включвайки достъпните методи за саниране като изолация например, могат да допринесат значително към усилията на домакинството да живее по-екологичен и по-екологичен живот, наред със създаването на по-удобни домове с по-достъпни експлоатационни разходи и потенциално увеличаване на стойността на имота.

Докладът по-горе разглежда необходимите условия за постигането на истински ефективни резултати от създаването на енергийно-ефективен сграден фонд. Започвайки със създаването на добре структурирана рамка за работа, включително дългосрочна визия и стабилност на политиката, за да се намали несигурността и да се увеличи доверието на собствениците на жилища/сгради към процесите на реновация. През ефективна координация на правителствено ниво, но и между правителството и всички останали участници в процеса, които да подпомогнат разработването и изпълнението на политиките. До необходимите фискални стимули, които отчитат всички местни особености в стоителния сектор. Това са само част от условията за започването на гладък процес по ефективно обновяне на сградния фонд.

Като глобален лидер в производтсвото на каменна вата ROCKWOOL се стреми винаги да бъде на гребена на вълната що се отнася до важните теми по света. Нашият ангажимент към постигането на устойчиво бъдеще остава непроменен и усилията ни към създаването на по-добри политики вътре и извън компанията няма да спрат до тук. Пълната версия на доклада можете да видите тук. А ако искате да ви помогнем с вашия проект за изолация, свържете се с специалистите ни в България.

Искате ли да научите повече?