3 факта за механичните свойства на каменната вата

3 юни 2020 г.

Механичните свойства на продуктите от каменната вата са проектирани по начин, който да задоволи различните нужди при широк набор от приложения.

Добрите механични характеристики са един от важните моменти, когато говорим за изолационни материали. Механичните свойства на продуктите от каменната вата са проектирани по начин, който да задоволи различните нужди при широк набор от приложения. Стабилността на размерите и способността за адаптация е присъща на всички продукти от каменна вата.

Може ли каменната вата да се деформира за постоянно в резултат на слънчевото греене, горещина, вода/влага или при предвиденото натоварване?

Не, панелите от каменна вата не се свиват, изкривяват или деформират се с течение на времето. Те осигуряват висока стабилност на размерите си, без да причиняват нежелано натоварване, независимо дали говорим за фасади от типа ETICS или при покривните системи. Каменната вата подлежи единствено на временна деформация, което означава, че притежава способността да се върне в първоначалната си форма скоро след настъпило събитие.

Всъщност каменната вата се класифицира като продукт със висока стабилност на размерите, тъй като възможните промени в нейната дължина, ширина или дебелина при специфична температура и колебание във влажността се очаква да бъдат по-малки от един процент. Това е особено важно при фасадните системи ETICS, където температурата на повърхността може да достигне температури от  80° C. В този случай, класификация „стабилност на размерите“ дава сигурност, че ще бъдат избегнати дупки в изолацията, които да причинят напукване по мазилката на сградата и по този начин ще бъдат спестени излишни средства за ремонт и поддръжка. Нещо повече, тази способност на каменната вата ще позволи да бъдат избегнати и ненужните разходи за отопление или охлаждане на помещенията причинени от дупки в изолацията.

Можем ли да се разхождаме по каменната вата и как това се отразява на механичните свойства при поставянето ѝ на покрива?

Тук разглеждаме способността на изолационния продукт да издържа на натоварване и да не променя формата и дебелина си при многократно излагане на тежести. Пример за това са плоските покриви, които все по-често се използват от хората за ежедневни дейности – като ресторанти, фитнес зони и дори като място за отглеждане на зеленчуци. Когато продуктът от каменна вата има добра издръжливост, това означава че неговите механични свойства и форма не са повлияни от непрекъснатото натоварване, което от своя страна води до стабилни механични показатели във времето.

Може ли каменната вата да издържа на вибрации?

Да, някои от продуктите на ROCKWOOL са разработени чрез специална технология за контрол над нежелания шум и вибрациите причинени на наземно ниво. Те представляват изключително устойчиви плоскости, които са особено издръжливо решение за релси. Решение, което освен всичко останало не изисква значителна поддръжка. На практика, каменната вата обработена по тази уникална технология дава възможност за намаляване на вибрациите, чрез отделяне на релсите от земята, благодарение на динамичните си свойства и висока степен на компресиране. В допълнение тези панели са способни да понасят много високи нива на напрежение и да поддържат своите функционални свойства при всякакви климатични условия, дори при температури под нулата.

Искате ли да научите повече за нашите продукти за изолация на фасади и покриви. Вижте повече тук или се свържете с нашия екип от специалисти.