Енергийна ефективност
Реновация
Устойчивост
Урбанизация
Благосъстояние

По-добра енергийна ефективност с изолация от каменна вата

14 март 2023 г.

За много от нас енергийната ефективност става все по-важна. Изправени сме пред различни предизвикателства – нарастващи разходи за енергия, изменение на климата и тенденции за устойчив живот. Всичко това води до нужда от подобряване на енергийната ефективност на нашите домове.

Подобряването на енергийната ефективност на нашите домове може значително да редуцира сметките ни за комунални услуги и да подобри качеството ни на живот. Други ползи от подобряването на енергийната ефективност са запазване на ресурсите на нашата планета и намаляване количеството на въглеродните емисии.

Чрез имплементиране на енергийно ефективни практики и инвестирането в ефективни технологии можем значително да намалим потреблението си на енергия и по този начин да намалим разходите си. Един от начините за подобряване на енергийната ефективност е инвестицията в качествена изолация на вашия дом. Една от най-ефективните изолации е каменната вата.  Тя е световен лидер сред изолационните продукти. 

Предимства на изолацията от каменна вата

Каменната вата е изолационен материал произведен от скали с вулканичен произход и други минерали. Тези суровини се разтапят на висока температура в пещ. От получената маса се образуват нишки, чрез процеса центрофугиране. Получените нишки се използват за изработката на различни изолационни материали от каменна вата.

Някои от предимствата на изолацията от каменна вата включват:

Топлинни свойства
Икономия на енергия чрез поддържане на оптимална вътрешна температура и климат.

Огнеустойчивост
Издържат на температура над 1000°C.

Звукоизолация
Блокира, абсорбира и усилва звука.

Силна устойчивост на влага
Каменната вата може да се моделира така, че да абсорбира или отблъсква водата в зависимост от конкретните нужди. 

Подобряване на енергийната ефективност с изолация от каменна вата

Начини, чрез които каменната вата подобрява енергийната ефективност:

Намаляване на загубите на топлина
Изолацията от каменна вата притежава висока термична устойчивост. Това допринася за намаляване на загубите на топлина през стените, таваните и пода. Това от своя страна намалява количеството енергия, необходима за охлаждане или отопление на сградата. Това подобрява енергийната ефективност и редуцира сметките за енергия. 

Намаляване на въздушните течения
Изолацията от каменна вата помага за намаляване на проникването на въздух. Въздушните течения съставят 30% от енергийните разходи на една сграда.

Твърдите плоскости от каменна вата ROCKWOOL се предлагат в различни дебелини и се използват за изолиране на външни и вътрешни стени, плоски и скатни покриви, покривни тераси, вътрешни тавани, всякакви видове фасади и инсталации.

Избирайки ROCKWOOL, вие се доверявате на продукт с доказани качества, способен да постигане 100% енергийна ефективност на сградите.

Искате ли да научите повече?