Изменение на климата
Енергийна ефективност
Реновация
Устойчивост

Европейската Зелена сделка и реновацията на съществуващия сграден фонд

1 януари 1 г.

Знаем, че около 75% от сградния фонд в Европа е енергийно неефективен. Разрешаването на този проблем ще допринесе значително за постигането на устойчив контрол над климатичните промени.

Появата на COVID-19 се превърна в едно от големите предизвикателства пред световната икономика и още дълго ще продължава да отклонява значителни средства от държавните бюджети. И точно затова е изключително важно да запазим вниманието си към дългосрочните проблеми, които стоят пред обществото и света. Климатичните промени остават един от най-сериозните проблеми пред модерния свят. Активните действия по тяхното смекчаване не могат да бъдат отлагани.

Директивата за енергийните характеристики на сградите от 2018 г. даде старт на създаването на дългосрочните национални стратегии за обноваване на сградния фонд в Европа, които да подпомогнат процеса по постигане на по-високи нива на енергийна ефективност и декарбонизация на всяка една от държавите в съюза. В България тази стратегия предвижда обновяването на 60% от жилищния и близо 17% от нежилищния сграден фонд в страната.

За да постигнем целта си, е важно да помним, че прекарваме 90% от времето си в сградите, в които живеем или работим. Представлявайки обща стойност от 150 милиарда евро в Европа, те са повече от тухли, дърво и керемиди. В ЕС сградите са един от най-големите източници на въглеродни емисии. Повече от една трета от всички емисии идват от именно от тях, предимно поради необходимостта от отопление. По тази причина новите бюджети на ЕС трябва да бъдат разработени по начин, който ясно да даде отговор на това предизвикателство. Оказва се, че днес около 75% от сградния фонд в ЕС е енергийно неефективен. А това означава, че голяма част от енергията, която използваме просто се губи.

Реновация на сградния фонд в Европа

За да останем в крак с целите на Парижкото споразумение за климата е необходимо съществуващия сграден фонд в Европа да бъде реновиран. Спред Панела на ООН за климата, санирането на вече съществуващите сгради на стария континент може да намали необходимата на сградите енергия с повече от 50%. По тази причина приоритизирането на енергийната ефективност, чрез подобряване не енергийното представяне на сградите и създаването на енергиен сектор базиран основно на възобновими източници е един от трите ключови принципа на европейската Зелена сделка в сектор Енергия. Разработената страгия за подкрепа на реновацията, наречена „Вълна за реновиране“, която е част от Зелената сделка поставя основите за удвояване годишното темпо на саниране на сградите през следващите десет години. В момента работата по стратегията продължава с разработването на план за действие.

Идеите и решенията на европейско ниво несъмнено са изключително важни за подпомагане на процеса по създаване на енергийно ефективен сграден фонд. Не е необходимо, обаче да чакаме, за да дадем своя принос. Ние от ROCKWOOL твърдо вярваме, че изполвайки нашите продукти ще можете лесно да си осигурите не само отлични температури у дома – независимо от сезона, но и ще допринесете в процеса на контрол на климатичните промени в бъдеще. Реновирайте още днес. Вижте защо каменната вата е идеалния продукт за саниране.

Искате ли да научите повече?