Енергийна ефективност
Пожарна безопасност
Сигурност на работното място
Реновация

Енергийна ефективност без компромис в безопасността

1 януари 1 г.

С нарастването на броя на фотоволтаичните покриви, специалистите си задават въпроса за пожарната им безопасност. Ние от ROCKWOOL можем да бъдем полезни.

Официалната политика на ЕС в полза на енергийната ефективност, намалените разходи и ползите от фотоволтаичните системи за околната среда ги превръщат в популярна инвестиция по цял свят. В България се развиват същите тенденции. Макар и с няколко години назад, вече се забелязва сериозен интерес към соларните покриви, както върху жилищни, така и върху обществени или бизнес сгради. 

Фотоволтаичните панели

Поставени върху плоския покрив те се свързват и повишен риск от пожар върху сградата. Затова специалистите отдават високо значение на анализа и познаването на рисковите фактори свързани с техния монтаж. 

Риск от възпламеняване. Фотоволтаичните инсталации са електрическо оборудване, което по своята същност добавя риск от пожар към сградата. Осигуряването на правилен монтаж, използване и поддръжка ще намали този риск, но не може да го премахне напълно. Както при всяко електрическо оборудване, могат да възникнат неизправности, които са скъпи за ремонт. Освен това фотоволтаиците са изложение на природните стихии, които би могло да се отрази на тяхната изправност. 

Риск от поддръжане или подхранване на огъня. Поради специфичната си позиция върху плоските покриви соларните панели отразяват обратно към него топлината произведена от огъня. Това води до повишаване на температурата на покривната обшивка и подхранва пожара. 

Риск от затруднен достъп. Фотоволтаиците често са плътно наредени по плоския покрив, за да могат да предоставят максимална ефективност на инсталацията. Това, обаче затруднява противопожарните екипи при достъпа им до източника на пожара и бързо потушаване на пламъците.

Пожарите, които могат да обхванат покрива, са опасни за обитателите на сградите и за противопожарните екипи и поради самата височина и риска от срутване на покрива. 

За да се сведе до минимум вероятността пожарът да се разпространи и да причини много по-големи щети на сградата, включително потенциално срутване на покрива е изключително важно да се вземат мерки още при проектирането му. Каменната вата от ROCKWOOL е едно от най-ефективните решения, особено в комбинация с фотоволтаици.

(0106) 4 fakta za pojarnata ustojchivost

Когато пожарникарите пристигнат в горяща сграда, една от първите им задачи е да изключат инсталациите в нея, включително електричеството. Това обаче не е възможно при фотоволтаичните системи, тъй като инверторът може да задържи заряд и да изпрати електричество обратно към панелите. Самите панели ще продължат да произвеждат енергия, не само докато слънцето грее, но вероятно дори през нощта при наличието на ярки градски светлини. 

Каменната вата от ROCKWOOL е незапалим материал с най-висока класификация за реакция на огън - Euroclass A1. Монтирана в основата на плоския покрив тя е в състояние да ограничи или забави разпространението на пламъците, с което да улесни тяхното загасване и да намали щетите от пожара. Плоскостите от каменна вата не само могат да ограничат разпространението на пламъците, но и няма да отделят значителни количества токсичен дим.    

(О106) Inline Page Link: Dalgotraini i bezopasni sgradi

При избора на материал за фотоволтаичния плосък покрив не забравяйте да изберете и такъв, който не само ще осигури противопожарната му безопасност, но и ще може да понесе допълнителното натоварване от самите панели и повишения трафик при монтажа и поддръжката им. Основен показател в това отношение е точковото натоварване, което може да понесе изолационният продукт, тъй като нашите проучвания, че именно този фактор се отразява в най-голяма степен на качеството и производителността на покривната система с фотоволтаици. 
 
От нашите продукти препоръчваме HARDROCK 1000 Solar, който е специално създаден за соларни плоски покриви. Плочите в тази серия покрива всички необходими технически изисквания, които трябва да има изолацията, за да запази качествата си през целия живот дори, когато трафикът на покрива е повишен. 

В нашия наръчник за изолация на плоски покриви с фотоволтаични инсталации ще намерите полезна информация, която може да ви помогне да подготвите плоския покрив за монтажа ѝ.

Отличното познаване на рисковете от възникване на пожар при монтажът на соларни панели по покривите е в основата на решенията, които могат да помогнат за тяхното минимизиране. Доброто познаване на материалите формиращи покривната система са от съществено значение за безопасността на обитателите на сградата и на пожарникарите, както и за защитата на имуществото. Използването на незапалима изолация от каменна вата от ROCKWOOL в покривите е надеждно и изпитано решение, а нашите специалисти могат да ви консултират за всеки проект. Потърсете ни за повече информация още днес. 

Contacts BG

Искате ли да научите повече?