Енергийна ефективност
Здраве
Качество на живот
Акустични възможности
Шумово замърсяване

Добрата акустика в сградата допринася за здравето и благосъстоянието на нейните обитатели

1 януари 1 г.

Чудили ли сте се как сградите допринасят за начина, по който се чувстваме? Ние постоянно си задаваме този въпрос, за да подобряваме качеството на нашите продукти

От естетична гледна точка е важно как изглежда една сграда, но още по-важно е как се чувстваме в нея, особено като имаме предвид, че прекарваме 90 процента от времето си на закрито. Когато говорим за проектиране на устойчиви сгради на дневен ред стои идеята за човешкото здраве и благополучие – от жилищата, през офисните и производствени помещения, до училищата, библиотеките и болниците. Все по-често архитектите, дизайнерите, производителите на строителни материали и собствениците на сгради изхождат при дизайна от акустичния комфорт, ключови показатели като коефициент на намаляване на шума и съответните строителни стандарти.

По-старите сгради често са строени без да бъде планиран акустичния комфорт

Скорошен анализ на данни от проучването на Center for the Built Environment в Бъркли, Калифорния, което включва над 90 000 участника от приблизително 900 сгради за период от 20 години, разкрива сериозен проблем по отношение на акустиката. Въпреки че повече от две трети от участниците в проучването са доволни като цяло от сградите, в които работят, мнозинството изказват недоволство от акустичните им характеристики. От всички изследвани показатели най-ниска оценка получават звуковата изолация (54 % недоволни), температурата (39% недоволни) и нивото на шума (34% недоволни). Тези резултати показват огромната пропаст между начина, по който са били проектирани сградите в миналото и настоящите ни обществени цели за човешко здраве и благополучие.

„Шумът се оказва основен проблем сред анкетираните почти винаги. Той е най-важният източник на неудовлетвореност на работното място. – коментира Итън Бурдо, ръководител на екипа за звукова концепция в разработката на стандартите в Международния строителен институт WELL. – Според индекса Leesman 75% от служителите смятат, че по-добрата акустика е важно качество за ефективно работно място, но само 30 процента от тях са доволни от нивата на шум на работното си място.“

Разбира се, не всеки работи в офис. Работното място може да бъде училище или медицинско заведение.

„В лоша акустична среда процентът на повторна хоспитализация на пациентите е по-висок“, добавя д-р Джо Солет, асистент във факултета по медицина на съня в Медицинското училище в Харвард. „Шумът може да наруши добрия сън на пациента, както и да се отрази негативно върху комуникацията, което да доведе до медицински грешки. Акустиката оказва влияние върху клиничните резултати.“

Какво обхващат стандартите за добра акустика

За наше щастие живеем във време, в което връзката между добрата акустика и човешкото здраве и благополучие вече е ясно установена. В резултат на това фокусът върху изграждането на добра акустика в офисни пространства, учебни и болнични заведения нараства все повече. Голяма част от съвременните строителни стандарти и системи за сертифициране имат задължителни или поне минимални изисквания за акустика. Някои от тях съдържат допълнителни изисквания за подобрена или оптимизирана акустична среда.

Сред ключовите аспекти са: контрол на шума във вътрешността на сградата и реверберация с високоефективни, звукопоглъщащи повърхности, изолиране на вътрешните стаи от съседните зони с плътни стени и подови плоскости и гаранция, че фоновият шум не е нито твърде силен, нито твърде тих. В много европейски страни спазването на тези акустични изисквания обикновено вече е законово изискване, докато в страните от Северна Америка, например, спазването им е предимно доброволно.

Със сигурност чрез налагането на по-строги критерии за вътрешна акустика ще се радваме на по-голям брой по-здравословни пространства. Сега има и повече инвеститори, които не само вземат предвид връзката между акустиката и благосъстоянието, но и са готови да инвестират в нея. Затова и избират проекти за пространства, които отговарят на редица акустични изисквания.

А ние от ROCKWOOL като производители на изолационни продукти с висок процент на звукопоглъщане се стремим постоянно към иновации, за да осигурим по-ефективни възможности за избор, които отговарят на високи стандарти и от гледна точка на пожарната безопасност, отразяване на естествената светлина, ниски въглеродни емисии, качество на въздуха в затворени помещения и устойчивост и рециклируемост. Вярваме, че като част от строителната индустрия вървим по правилния път за следващите 20 години. 

Научете повече за това как изолацията помага при блокирането на нежеланите шумове в нашата статия.

Искате ли да научите повече?