Здраве
Качество на живот
Акустични възможности
Урбанизация
Шумово замърсяване

Шумовото замърсяване в града и у дома

1 януари 1 г.

Шумоизолацията е един от ефективните методи да си осигурите спокоен дом или офис

Шумото замърсяване е сериозен проблем, за който не се говори много, въпреки че всички сме страдали от звуците от съседните строежи, от шумни съседи и досаден трафик. Може би просто сме свикнали с всичко това и вече не ни прави впечатление. Защо не това не трябва да е така?

Когато се подлагаме на излишен шум през деня нервната система се активира и е възможно да причини производството на хормони свързани със стреса. Наблюдават се и други здравословни проблеми. Според СЗО шумовото замърсяване е втората най-голяма причина за появата на различни заболявания, след замърсяването на въздуха. Само в западна Европа всяка година 1 милион години живот са загубени заради лоши нива на шумово замърсяване. Изследването можете да видите тук.

(0601) Inline pagelink - Noise and sleep

Хората живеещи в големите градове са една от групите най-лошо засегнати от този факт и ситуацията предстои да се влошава с нарастването на градовете и изместването на по-голямата част от населението към градска среда.

Този факт се разбира на европейски ниво и вече близо 20 съществува Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година относно оценката и управлението на шума в околната среда. На нейна база се синхринизират и местните законодателства, които да подпомогнат регулирането на нивата на шум в гъсто населените места и като цяло. В България последното изменение на Закона за защита от шума в околната среда беше направено миналата година.

(0106) Inline pagelink - noise and kindergartens

И тук е моментът да си зададем въпросът „Какво от това?“. Очевидно проблемът се взима предвид на по-високо ниво, но това не ознава, че шумните съседи от горния етаж са се изнесли или пък че самолетите са спрели да прелитат. Не! Правилният въпрос е какво можем да направим за себе си, така че да си осигурим здравословна и тиха среда за живот.

Звукоизолацията може да предпази дома и офиса от излишни шумове. Независимо дали е инсталирана в стените и подовете, тавана или покрива, каменната вата от ROCKWOOL може да окаже значително влияние върху звуците, които достигат до вас от външни за сградата източници и да подобри акустиката вътре. Основните предимства могат да включват:

  • Защита от външен шум;
  • Комфорт и спокойствие;
  • Намаляване на предаването на звук и вибрациите преминаващи през строителни елементи;
  • Шумоизолацията от каменна вата може да се прилага както при саниране на стари, така и при строеж на нови сгради.

Потърсете ни за повече информация или разгледайте тук:

(0106) Inline page link - noise insulation page

Искате ли да научите повече?