Подове и тавани

Steprock Extra

Твърди плоскости от каменна вата, хидрофони, препоръчват се специално за звукоизолация, противопожарна защита и топлоизолация на леки подове под сухи замазки

Back
Back

Техническа информация

Сравнение
Допустими граници на дебелината dL T7 | EN 823
Точка на топене Тt >1000 °C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD ≤ 0,036 W.m˗¹ .K˗¹ | EN 12667
Специфично топлопренасяне Cp = 1030 J.kgK | EN 12524
Съпротивление на въздушния поток AFr ≥ 43 kPa.s-m2 | EN 29053
Водопоглъщане (дълъг период) Wlp ≤ 3 kg.m² | EN 12087
Водопоглъщане (кратък период) Wp ≤ 1 kg.m² | EN 1609
Степен на натиск при 10% деформация C Cp2 mm | ENV 1991-2-1
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно

Размери, видове продукти и опаковки

Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) m2 / пакет Квадратен метър на палет
Steprock Extra 0,8 30 600 1200 3,6 57,6
Steprock Extra 1,1 40 600 1200 3,6 43,2
Steprock Extra 1,35 50 600 1200 2,88 34,56

Няма съобщение за резултати

Зареди още
Back

documents

 

 

pdf
icon
Steprock Extra_technical paper BG PREVIEW
Steprock Extra_technical paper BG PREVIEW

pdf