Izolimi i murit te brendshëm Fasada e varur Izolimi i dyshemesë Muri ndarës Çatitë e pjerrëta Izolimi i tavanit Izolimi i çative Fasadat e ventiluara

Airrock ND

ROCKWOOL Airrock ND është panel izolues akustik i bërë nga leshi i gurit me dendësi të mesme  

Back
Back

Parametrat teknik

Çelësi i markimit MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AFr12

*MW - lesh mineral; EN - normativa evropiane; Ti - toleranca e trashësisë; DS(70,90) - qëndrueshmëri dimensionale në kushte të caktuara temperature dhe lagështie relative; WS - absorbimi afatshkurtër i ujit; WL(P) - absorbimi afatgjatë i ujit; MUi - përhapja e avullit të ujit (përshkueshmëria e avullit), AFr – Rezistencë ndaj fluksit të ajrit

Deklarata e Performancës (DoP) CPR-DoP-ADR-076
Pika e shkrirjes Tt > 1000°C | HRN DIN 4102
Reagimi ndaj zjarrit A1 | HRN EN 13501-1
Përçueshmëria termike e deklaruar λD = 0,035 W/mK | HRN EN 12667
Rezistenca ndaj rrymimit të ajrit AFri | r ≥ 12 kPa·s/m2 | HRN EN ISO 9053
Absorbimi afatgjatë i ujit WL(P) | ≤ 3 kg/m2 | HRN EN 12087
Absorbimi afatshkurtër i ujit WS | ≤ 1 kg/m2 | HRN EN 1609
Përshkueshmëria ndaj avullit MUi | μ = 1 | HRN EN 12086
Back

*MW - lesh mineral; EN - normativa evropiane; Ti - toleranca e trashësisë; DS(70,90) - qëndrueshmëri dimensionale në kushte të caktuara temperature dhe lagështie relative; WS - absorbimi afatshkurtër i ujit; WL(P) - absorbimi afatgjatë i ujit; MUi - përhapja e avullit të ujit (përshkueshmëria e avullit), AFr – Rezistencë ndaj fluksit të ajrit

Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back

Trashësia (mm)

Trashësia (mm) Gjerësia (mm) Gjatësia (mm) Copë në një pako Pako në një paletë m² në një paletë
30 600 1200 18 16 207,36
40 600 1200 15 16 172,8
50 600 1200 12 16 138,24
60 600 1200 10 16 115,2
70 600 1200 8 16 92,16
80 600 1200 7 16 80,64
100 600 1200 6 16 69,12
120 600 1200 5 16 57,6
140 600 1200 4 16 69,12
150 600 1200 4 16 46,08
160 600 1200 3 16 34,56

We can't find any results that match your search

Ngarko më shumë