A. Menaxheri i përpunimit të të dhënave
A. Menaxheri i përpunimit të të dhënave
B. Kontakt
C. Informacion mbi përpunimin e të dhënave personale
D. Transfertat brenda Grupit ROCKWOOL
F. Siguria
G. Të drejtat tuaja si subjekt i të dhënave
H. Lidhje me faqet e tjera të internetit
I. Ndryshimet në këtë Deklaratë të Privatësisë

A. Menaxheri i përpunimit të të dhënave

Informacioni i kontaktit (klikoni për detaje)