Deri më tani, ne kemi arritur ta zbërthejmë këtë forcë natyrore në 7 forca që janë të endura në vetitë e ndryshme të leshit të gurit. Këto janë shtatë arsyet pse ne besojmë se burimi më i bollshëm në botë mund të përpunohet dhe shndërrohet në zgjidhje unike, të dobishme dhe emocionuese për klientët tanë. Ne gjithashtu besojmë me pasion se duke i zbatuar këto 7 pika të forta në çdo gjë që bëjmë, ne mund të ofrojmë zgjidhje për disa nga sfidat më të mëdha të sotme. 

Jemi të sigurt se guri ka shumë më tepër cilësi që ende nuk janë zbuluar. Dhe kur t'i zbulojmë ato, ne do t'i përkthejmë ato cilësi në produkte të reja që do të përmirësojnë cilësinë e jetës për të gjithë ata që vijnë në kontakt me to. Kjo është arsyeja pse këto 7 pika të forta janë shtylla kurrizore e çdo produkti ROCKWOOL. 

RockWorld imagery, The big picture, rock, stone, greenery

01

Rezistenca ndaj zjarrit

I reziston temperaturave mbi 1000°C.

Në zonat urbane me hapësirë të kufizuar toke, gjithnjë e më shumë njerëz po punojnë dhe krijojnë shtëpi në ndërtesa të larta. Këto ndërtesa mund të jenë zgjidhje fantastike për sfidën e strehimit të sigurt të një popullsie në rritje.

02

Vetitë termike

Kursen energji duke mbajtur një temperaturë të brendshme dhe klimë optimale.

Ajo është një parakusht për arritjen e kushteve më të shëndetshme dhe më të këndshme të jetesës dhe punës dhe kontribuon në përparimin e njerëzve, veçanërisht në mjediset urbane. Ruajtja e temperaturës mund të zvogëlojë në mënyrë drastike koston e ngrohjes, ftohjes dhe ventilimit, si dhe gjurmën e karbonit të ndërtesës.

03

Vetitë akustike

Bllokon, thith ose përforcon tingujt.

Nga hekurudhat tek tramvajet, rrugët dhe aeroportet, infrastruktura e mirë është thelbësore për jetën urbane, e cila mund të jetë shumë e zhurmshme. Dridhjet që rezultojnë të transmetuara përmes tokës, zhurmat e trafikut dhe mbi të gjitha ndotja akustike e shkaktuar nga aktiviteti njerëzor kanë një ndikim serioz dhe negativ në mirëqenien tonë, veçanërisht në zonat me popullsi të dendur.

04

Qëndrueshmëria

Karakteristikat e pandryshuara dhe qëndrueshmëria si dhe instalimi i thjeshtë.

Në zonat urbane që nuk kanë hapësirë të mjaftueshme, gjithnjë e më shumë njerëz punojnë dhe i ndërtojnë shtëpitë e tyre në ndërtesa të larta. Këto struktura mund të jenë zgjidhje të shkëlqyera për sfidën e strehimit të sigurt të një popullsie në rritje.

05

Estetika

Kombinimi i estetikës dhe performances së lartë me mundësi të panumërta.

Kur njerëzit jetojnë dhe punojnë në hapësira tërheqëse estetike, ata ndihen rehat dhe të motivuar. Mjediset ku njerëzit kënaqen duke kaluar kohën mund të përmirësojnë kohezionin social dhe t'i bëjnë lagjet urbane më të sigurta dhe më të shëndetshme.

06

Menaxhimi i ujit

Mundëson menaxhimin inteligjent të burimit tonë më të çmuar.

Një popullsi në rritje është barrë për prodhimin tradicional të ushqimit, ndërkohë që ndryshimi i klimës po na detyron të mendojmë se si të parandalojmë përmbytjet. Leshi i gurit mund të përpunohet në atë mënyrë që të absorbojë ose të largojë ujin sipas nevojës ose të mundësojë qarkullimin e tij në serë. Në këtë mënyrë, ai ndihmon në zgjidhjen e një sërë sfidash në menaxhimin e ujit.

07

Riciklimi

Leshi i gurit mund të riciklohet përsëri dhe përsëri.

Guri është një nga lëndët e para më të bollshme në planet, por ne ende duhet të jemi të kujdesshëm se si i shfrytëzojmë burimet e qëndrueshme. Ne kemi zhvilluar teknologjinë tonë në një mënyrë që na lejon të përdorim mbetjet nga industritë e tjera si lëndë të para alternative.