Raportimi i parregullsive

Parregullsitë mund të raportohen nëpërmjet faqes së internetit të ROCKWOOL ose aplikacionit ROCKWOOL Whistleblower. Raportimi mund të bëhet në çdo gjuhë.

Nëse dëshironi të raportoni një parregullsi, gjithçka që duhet të bëni është të klikoni në link dhe të ndiqni udhëzimet.

Klikoni këtu për të raportuar parregullsitë.

Ju mund ta paraqisni raportimin tuaj me postë duke e dërguar në adresën:

ROCKWOOL  A/S

Hovedgaden 584, Entrance C

2640 Hedehusene, Denmark

Att: Group Integrity Officer

Për të mbrojtur anonimitetin e sinjalizuesit, komunikimi përmes portalit të sinjalizuesit është i koduar dhe adresat IP nuk regjistrohen.

People, Humans, Office, Working,