Izolimi efektiv dhe i përhershëm i çatisë rrit efikasitetin energjetik të ndërtesave rezidenciale dhe komerciale, pavarësisht nga koha e vitit. 

Zgjidhjet tona parandalojnë humbje të konsiderueshme të nxehtësisë në ndërtesat rezidenciale dhe komerciale në kushtet e ftohta klimatike, por gjithashtu ruajnë ajrin e freskët gjatë temperaturave të larta në verë. Rritja e efiçencës energjetike të ndërtesës ndikon në uljen e faturave dhe kostove operative.  

Ne ofrojmë një gamë produktesh izoluese për aplikim në çati të sheshta ose të pjerrëta. Produktet ROCKWOOL janë prej leshi guri, i cili garanton sigurinë dhe komoditetin e ambjentit  tuaj të brendshëm. 

Krahas performancës së shkëlqyer termike , akustike dhe rezistencës ndaj zjarrit, produktet ROCKWOOL lejojnë liri më të madhe në dizajnimin e hapësirës suaj. 

Filtri i produkteve për izolimin e çatisë

Zgjidhni produktin e duhur për projektin tuaj

Trashësia (mm)

Gjerësia (mm)

Gjatësia (mm)

We can't find any results that match your search

Acoustic Extra
Fasada e varur, Izolimi i murit të jashtëm, Muri ndarës, Izolimi i murit te brendshëm, Çatitë e pjerrëta, Izolimi i çative, Izolimi i tavanit, Fasadat e ventiluara
Shiko produktin
Multirock
Izolimi i murit te brendshëm, Izolimi i murit të jashtëm, Izolimi i dyshemesë, Muri ndarës, Çatitë e pjerrëta, Izolimi i çative, Izolimi i tavanit
Shiko produktin
Airrock ND
Izolimi i murit te brendshëm, Fasada e varur, Izolimi i murit të jashtëm, Izolimi i dyshemesë, Muri ndarës, Çatitë e pjerrëta, Izolimi i çative, Izolimi i tavanit, Fasadat e ventiluara
Shiko produktin
Roofrock 50 Plus
Izolimi i çative, Armirano-betonska ploča, Çatia e sheshtë
Shiko produktin
Roofrock 30 Plus
Armirano-betonska ploča, Çatia e sheshtë, Izolimi i çative
Shiko produktin
Hardrock 1000
Çatia e sheshtë, Izolimi i çative, Armirano-betonska ploča
Shiko produktin
Hardrock Energy Plus
Armirano-betonska ploča, Çatia e sheshtë, Izolimi i çative
Shiko produktin
Dachrock 70
Armirano-betonska ploča, Çatia e sheshtë, Izolimi i çative
Shiko produktin
Lexo me shumë

Buxheti dhe kursimet

Shtëpitë dhe ndërtesat komerciale janë të ndryshme, kështu që nuk ka një zgjidhje universale për të gjitha çatitë e sheshta ose të pjerrëta të dimensioneve të ndryshme, si dhe për të gjitha buxhetet dhe llogaritë.

Ngrohja dhe ftohja e ndërtesave përbën 35-60% të kërkesës totale për energji në mbarë botën. Izolimi i duhur i shtëpive dhe ndërtesave çon në një reduktim të konsumit të energjisë, dhe rrjedhimisht në kursime shumë më të larta se kostot e izolimit të vetë çatisë.

Izolimi i çatisë është një investim më se i vlefshëm sepse mundëson kursime financiare, reduktim të konsumit të energjisë dhe reduktim të emetimeve të karbonit.

Krahas kësaj, izolimi ROCKWOOL i ndërteses së shitur në vitin 2019 do të kursejë gjatë jetës së tij 100 herë më shumë karbon sesa emetohet gjatë prodhimit të tij.

RockWorld imagery, Modern living, mother, child, family, indoor

Plotësoni formularin dhe ne do t'ju kontaktojmë sa më shpejt të jetë e mundur!