Fasada e varur Muri ndarës Izolimi i murit të jashtëm Çatitë e pjerrëta Izolimi i tavanit Izolimi i çative Fasadat e ventiluara

Acoustic Extra

Acoustic EXTRA janë panele izoluese akustike të bëra nga leshi i gurit me dendësi të madhe  

Back
Back

Parametrat teknik

Çelësi i markimit MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AFr25*

*MW - lesh mineral; EN - normativa evropiane; Ti - toleranca e trashësisë; DS(70,90) - qëndrueshmëri dimensionale në kushte të caktuara temperature dhe lagështie relative; WS - absorbimi afatshkurtër i ujit; WL(P) - absorbimi afatgjatë i ujit; MUi - përhapja e avullit të ujit (përshkueshmëria e avullit), AFr – Rezistencë ndaj fluksit të ajrit

Pika e shkrirjes Tt > 1000°C | DIN 4102
Reagimi ndaj zjarrit A1 | EN 13501-1
Përçueshmëria termike e deklaruar λD = 0,033 W/mK | EN 12667
Rezistenca ndaj rrymimit të ajrit AFri | r ≥ 25 kPa·s/m2 | EN 29053
Absorbimi afatgjatë i ujit WL(P) | ≤ 3 kg/m2 | EN 12087
Absorbimi afatshkurtër i ujit WS | ≤ 1 kg/m2 | EN 1609
Përshkueshmëria ndaj avullit MUi | μ = 1 | EN 12086
Back

*MW - lesh mineral; EN - normativa evropiane; Ti - toleranca e trashësisë; DS(70,90) - qëndrueshmëri dimensionale në kushte të caktuara temperature dhe lagështie relative; WS - absorbimi afatshkurtër i ujit; WL(P) - absorbimi afatgjatë i ujit; MUi - përhapja e avullit të ujit (përshkueshmëria e avullit), AFr – Rezistencë ndaj fluksit të ajrit

Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back

Trashësia (mm)

Trashësia (mm) Gjerësia (mm) Gjatësia (mm) Copë në një pako m² në një paletë
50 600 1200 8 69,12
60 600 1200 5 57,6
70 600 1200 6 43,2
80 600 1200 5 43,2
100 600 1200 4 34,56
120 600 1200 3 25,92
140 600 1200 3 21,6
150 600 1200 3 21,6
160 600 1200 3 21,6

We can't find any results that match your search

Ngarko më shumë