Provětrávaná fasáda – izolace vložena mezi rošty nebo kotvena ke stěně

Větraná fasáda je konstrukce s větranou mezerou mezi fasádním vnějším obkladem a tepelnou izolací spojenou s nosnou stěnou. Systémy větraných fasád mohou mít např. předvěšený obklad fasády upevněný na nosném roštu anebo předsazený obklad, který může být tvořen např. pohledovými cihlami, kamenným obkladem apod. Zavěšená fasáda může mít obklad tvořený sklem, kovem, dřevem, plastem, keramikou, vláknocementovými šablonami apod.

Mezi tepelnou izolací a obkladem fasády je ponechána dostatečně velká provětrávaná vzduchová mezera, která zajišťuje odvádění vodních par prostupujících izolací a nosnou zateplovanou konstrukcí. Pro správné fungování je nutno zajistit bezproblémové proudění vzduchu v této mezeře. Provětrávání zásadním způsobem ovlivňuje životnost fasádní konstrukce.

Je nutné rovněž zabezpečit dostatečný počet nasávacích a výdechových otvorů. Návrh skladby konstrukce větrané fasády by měl vždy výpočtem ověřit projektant.

Správná volba vhodné izolace je velmi důležitá. Výběr izolace závisí na:

 • konstrukčním řešení pláště provětrávané fasády (typu obkladu, roštu a izolace)
 • požadavcích z hlediska tepelného, akustického a protipožárního
 • způsobu aplikace izolace v konstrukci fasády.

Doporučujeme používat izolace s vyšší objemovou hmotností, tedy izolace z kamenné vlny, které v konstrukci nesesedají a vyplní celý prostor, nevznikají spáry a netvoří se tepelné ani akustické mosty. Při vkládání do konstrukce zachovávají svoji tloušťku i tvar, tlakem se nedeformují, např. při kotvení. Ke ztenčení tloušťky izolace nedochází ani při jejich kotvení k zateplované stěně. Vyšší hustota izolací z kamenné vlny znamená rovněž více izolačního materiálu a vyšší trvanlivost. Vyšší objemová hmotnost těchto desek umožňuje rovněž použití v protipožárních systémových konstrukcích.

Naopak, použitím měkké a lehké izolace s nízkou objemovou hmotností může dojít k sesednutí izolace v konstrukci provětrávané fasády, vyboulení izolace směrem k větrané mezeře, ke zmenšení tloušťky izolace v důsledku kotvení nebo k prověšení na kotvách. Pro kotvení lehkých a měkkých izolací je často potřeba větší počet kotvicích prvků ve srovnání s kotvením desek z kamenné vlny, které jsou pevnější a mají vyšší hustotu. Tímto se rovněž prodlouží čas práce potřebný na provedení kotvení těchto lehkých izolací.

Způsoby montáže izolace

Způsob montáže tepelněizolačních desek z kamenné vlny v systému odvětrávaných fasád je přizpůsoben technickému řešení roštů pro osazení vnějšího obkladu. Typ nosné konstrukce a její hustota závisí na zvoleném druhu a formátu fasádního obkladu, zároveň na požárních předpisech.
Izolační desky pro provětrávané fasády mohou být vkládány do konstrukce jak vertikálně, tak i horizontálně.

Varianty upevnění izolace z kamenné vlny k zateplované stěně větrávaného systému:

 • vložení mezi rošty z kovových profilů nebo dřevěných latí, které nesou obklad fasády;
  rošty mohou být vodorovné, svislé nebo křížové
 • uchycení pomocí držáků izolace nebo kotevních prvků
 • kombinace vložení mezi rošty a uchycení držáky izolace nebo kotevními prvky

Izolace vložená mezi vodorovný rošt bez mechanického kotvení

Pro vložení mezi vodorovný rošt doporučujeme následující izolace z kamenné vlny: VENTIROCK PLUS, VENTIROCK, SUPERROCK PREMIUM, ROCKTON PREMIUM, ROCKTON SUPER a SUPERROCK nebo izolace s povrchovou úpravou černou netkanou sklotextílií VENTIROCK F nebo VENTIROCK F PLUS.

Izolace vložená mezi svislé rošty a kotvená mechanicky

Izolace vložená mezi svislé rošty je často rovněž uchycená pomocí kotevních prvků (většinou s roznášecím talířem nebo držáků izolace. Správný výběr vhodné izolace je velmi důležitý. Pro tento způsob uchycení izolace doporučujeme volit polotuhé izolační, které je možné uchytit i pomocí mechanického kotvení. Je nutné volit takové izolační desky, které drží tvar a na kotvách se neprověšují. Polotuhé a tuhé desky z kamenné vlny s vyšší objemovou hmotností jsou ideální pro tento typ konstrukce. Doporučujeme použít izolace: VENTIROCK, VENTIROCK PLUS, VENTIROCK SUPER, ROCKTON PREMIUM nebo ROCKTON SUPER nebo izolace s povrchovou úpravou černou netkanou sklotextílií VENTIROCK F, VENTIROCK F PLUS nebo VENTIROCK F SUPER.

Izolace kotvená mechanicky

V případě sendvičového zdiva nebo kamenných či cihelných předstěn je možné izolaci připevnit k nosné zdi pomocí spřahujících kotev, které jsou opatřeny distančními talířky. Takto dojde k řádnému vymezení polohy tepelné izolace v případě provětrávané varianty sendvičového zdiva.
I pro tento typ konstrukce doporučujeme polotuhé nebo tuhé izolační desky z kamenné vlny ROCKWOOL, které v konstrukci nesesedají: VENTIROCK PLUS, VENTIROCK SUPER, ROCKTON PREMIUM případně ROCKTON SUPER.
Pro zateplení sendvičových stěn lze využít aplikace foukané granulované vlny GRANROCK SUPER.

Možný postup zateplení stěny provětrávaným systémem s kovovým roštem:

 • montáž kotev pro uchycení nosných roštů vnějšího pláště na nosnou obvodovou konstrukci
 • uchycení doporučené izolace z kamenné vlny pomocí kotevních prvků; izolační desky se v konstrukci provětrávané fasády osazují tak, aby nevznikaly žádné mezery ani spáry, desky jsou dotlačeny k sobě natěsno
 • montáž nosného roštu pro vložení izolace
 • montáž vnějšího obkladu fasády, který se osazuje na svislý rošt s dodržením tloušťky vzduchové mezery určené v projektu.

Dilatační spáry mezi budovami

Pro zateplení dilatačních spár mezi budovami doporučujeme izolace z kamenné vlny s vyšší objemovou hmotností, které v konstrukci drží tvar a nesesedají. Vhodnými izolacemi jsou VENTIROCK SUPER, VENTIROCK PLUS, FRONTROCK S nebo STEPROCK ND.

 

 1. Vnější obklad fasády
 2. Větrací mezera
 3. Hmoždinky pro kotvení izolace
 4. Desky VENTIROCK SUPER, VENTIROCK PLUS, VENTIROCK;
  další vhodné izolace: ROCKTON PREMIUM, SUPERROCK PREMIUM, ROCKTON SUPER, SUPERROCK;
  v případě pohledových spár vnějšího obkladu doporučujeme desky s povrchovou úpravou černou netkanou sklotextílií: VENTIROCK F SUPER, VENTIROCK F PLUS, VENTIROCK F
website images,

Produkty

Šířka [mm]

Tloušťka [mm]

Délka [mm]

We can't find any results that match your search

ROCKTON SUPER
Provětrávaná fasáda - izolace mezi vodorovnými rošty, Izolace pro fasády, Provětrávaná fasáda - izolace mezi svislými rošty, Provětrávaná fasáda - sendvičová a dvouvrstvá stěna, Provětrávaná fasáda - kazetová stěna, Zateplení provětrávané stěny s obkladem ze skla, Izolace pro šikmé střechy, Izolace provětrávané stěny dřevostavby - obklad ze dřeva, Zateplení šikmé střechy nad krokvemi, Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi, Zateplení stropu na kleštinách, Zateplení podlahy na pochozí půdě, Zateplení podlahy na nepochozí půdě, Izolace podlahy na polštářích nad terénem a na stropě, Izolace pro podlahy a stropy, Izolace akustické příčky nebo předstěny, Izolace pro příčky a předstěny, Izolace provětrávané stěny s obkladem z plastu
Zobrazit produkt
SUPERROCK PREMIUM
Izolace pro zavěšené podhledy - kazetové, celoplošné, Izolace pro podlahy a stropy, Dřevěná rámová konstrukce, Zateplení šikmé střechy nad krokvemi, Izolace pro šikmé střechy, Izolace podlahy na polštářích nad terénem a na stropě, Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi, Provětrávaná fasáda - kazetová stěna, Izolace pro fasády, Provětrávaná fasáda - izolace mezi svislými rošty
Zobrazit produkt
ROCKTON PREMIUM
Zateplení stropů nevytápěných prostor - izolace pod stropy kotvená, Izolace pro podlahy a stropy, Izolace pro zavěšené podhledy - kazetové, celoplošné, Izolace trámových stropů, Dřevěná rámová konstrukce, Izolace pro fasády, Zateplení šikmé střechy nad krokvemi, Izolace pro šikmé střechy, Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi, Provětrávaná fasáda - izolace mezi vodorovnými rošty, Provětrávaná fasáda - sendvičová a dvouvrstvá stěna, Provětrávaná fasáda - kazetová stěna, Provětrávaná fasáda - izolace mezi svislými rošty
Zobrazit produkt
VENTIROCK
Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi, Izolace pro šikmé střechy, Provětrávaná fasáda - izolace mezi vodorovnými rošty, Izolace pro fasády, Provětrávaná fasáda - kazetová stěna, Provětrávaná fasáda - izolace mezi svislými rošty
Zobrazit produkt
VENTIROCK F SUPER
Izolace stropů lepená a/nebo kotvená, Izolace pro podlahy a stropy, Provětrávaná fasáda - izolace mezi svislými rošty, Izolace pro fasády, Provětrávaná fasáda - sendvičová a dvouvrstvá stěna
Zobrazit produkt
VENTIROCK F PLUS
Provětrávaná fasáda - izolace mezi vodorovnými rošty, Izolace pro fasády, Izolace stropů lepená a/nebo kotvená, Izolace pro podlahy a stropy, Izolace provětrávané stěny dřevostavby - obklad ze dřeva, Provětrávaná fasáda - kazetová stěna, Provětrávaná fasáda - izolace mezi svislými rošty, Provětrávaná fasáda - sendvičová a dvouvrstvá stěna
Zobrazit produkt
VENTIROCK PLUS
Provětrávaná fasáda - izolace mezi vodorovnými rošty, Izolace pro fasády, Zateplení provětrávané stěny s obkladem ze skla, Izolace provětrávané stěny s obkladem z plastu, Izolace provětrávané stěny dřevostavby - obklad ze dřeva, Provětrávaná fasáda - kazetová stěna, Provětrávaná fasáda - izolace mezi svislými rošty, Provětrávaná fasáda - sendvičová a dvouvrstvá stěna
Zobrazit produkt
VENTIROCK F
Provětrávaná fasáda - izolace mezi vodorovnými rošty, Izolace pro fasády, Provětrávaná fasáda - kazetová stěna, Provětrávaná fasáda - izolace mezi svislými rošty
Zobrazit produkt
Načíst více

Kontaktujte nás