Zateplení vazníkové střechy granulátem GRANROCK SUPER

Zateplení vazníkové střechy pomocí foukané granulované kamenné vlny GRANROCK SUPER je rychlý způsob realizace zateplení.

  1. Střešní krytina na latích
  2. Kontralatě podél krokví a pojistná hydroizolace difúzně otevřená
  3. Krokev
  4. Granulovaná kamenná vlna GRANROCK SUPER, tl. 400 mm*
  5. Parozábrana
  6. Latě a vzduchová mezera
  7. Konstrukce sádrokartonového podhledu

* Doporučené tloušťky izolací

applications, attic