1. Podlaha na polštářích
  2. Vzduchová mezera
  3. ROCKMIN PLUSSUPERROCK, ROCKTON, MEGAROCK PLUS nebo TOPROCK SUPER, tl. od 120/180 mm*
  4. Hydroizolační fólie
  5. Základová deska
  6. Písek
  7. Zemina

* Tloušťky jsou uvedené dle požadavků podle normy

glass wool , insulation material, thermal insulation

Produkty

Šířka [mm]

Tloušťka [mm]

Délka [mm]

We can't find any results that match your search

ROCKTON PREMIUM
Zateplení stropů nevytápěných prostor - izolace pod stropy kotvená, Izolace pro podlahy a stropy, Izolace pro zavěšené podhledy - kazetové, celoplošné, Izolace trámových stropů, Dřevěná rámová konstrukce, Izolace pro fasády, Zateplení šikmé střechy nad krokvemi, Izolace pro šikmé střechy, Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi, Provětrávaná fasáda - izolace mezi vodorovnými rošty, Provětrávaná fasáda - sendvičová a dvouvrstvá stěna, Provětrávaná fasáda - kazetová stěna, Provětrávaná fasáda - izolace mezi svislými rošty
Zobrazit produkt
TOPROCK SUPER
Izolace trámových stropů, Izolace pro podlahy a stropy, Dřevěná rámová konstrukce, Izolace pro šikmé střechy, Izolace podlahy na polštářích nad terénem a na stropě, Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi
Zobrazit produkt
GRANROCK PREMIUM
Izolace trámových stropů, Izolace pro podlahy a stropy, Izolace pro šikmé střechy
Zobrazit produkt
GRANROCK SUPER
Izolace trámových stropů, Izolace pro podlahy a stropy, Zateplení podlahy na nepochozí půdě, Izolace pro šikmé střechy, Provětrávaná fasáda - sendvičová a dvouvrstvá stěna, Izolace pro fasády
Zobrazit produkt

Kontaktujte nás