Kamenná vlna šetří náklady na energie

Postavení nového domu nebo jeho rekonstrukce je často důležitým projektem, který může ovlivnit celou rodinu. Proto je důležité věnovat dostatečnou pozornost zateplení fasády, střechy nebo podlahy či příček rodinného domu. Volba správného izolačního systému patří ke stěžejním rozhodnutím ve fázi projektové i realizační. 

Tepelné ztráty fasádou představují podstatnou část celkových ztrát tepla stavby. U rodinného domu má fasáda přibližně 30procentní podíl na celkovém úniku tepla. Nezateplenou nebo nesprávně zateplenou střechou může unikat až 25 % energie na vytápění. Správným a odborným zateplením tak můžete ušetřit více než polovinu nákladů na vytápění, chlazení i větrání. 

Protipožární ochranu pomůže zabezpečit nehořlavá izolace z kamenné vlny. Zateplení šikmé střechy nebo podkroví je skvělým řešením, pokud chcete využívat podkroví k bydlení. V létě izolace z kamenné vlny omezí prostup tepla dovnitř domu, v zimě zabrání tepelným únikům. Zateplení fasády domu kontaktním způsobem přináší další úspory a je šetrné k životnímu prostředí. Akustické izolace příček a podlah zase přispějí k tichému a klidnému prostředí v obytných místnostech.

Izolace ROCKWOOL ušetří náklady na energie, zlepší akustickou pohodu uvnitř domu a výrazně zvýší jeho požární bezpečnost. Kamenná vlna zlepšuje každodenní kvalitu života lidí a udržuje je v pohodlí, zdraví a bezpečí. Díky svým jedinečným vlastnostem splňuje nejpřísnější kritéria, požadavky a normy pro zateplování staveb.

Zásady při zateplování

Při instalaci zateplení z kamenné vlny dodržujte několik všeobecných zásad:

 • při plánování a realizaci zateplení se obraťte na odborníky, kteří posoudí objekt zateplení, jeho konstrukci a navrhnou optimální izolační řešení, 
 • při zateplování rodinného domu je doporučeno začít se zateplením střechy, poté vyměnit okna a teprve zateplit fasádu, 
 • tloušťka vhodné izolace je navrhovaná na doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla a podle požadovaných tepelně-technických vlastností zateplované konstrukce, 
 • nezateplujte při teplotách pod +5 °C nebo nad 25 °C, při silném větru, dešti nebo při intenzivním slunci,
 • vyvarujte se nedostatečné přípravy podkladu pro aplikaci desek z kamenné vlny, 
 • při zateplování se soustřeďte i na detaily, jako jsou rámy oken, dveří apod., vždy používejte systémové prvky – ukončovací profily, 
 • izolace z kamenné vlny řežte nožem na izolaci a zachovejte rovný a hladký povrch řezu, 
 • izolací řežte o cca 0,5 – 1 cm širší než je vzdálenost mezi jednotlivými prvky konstrukce, 
 • izolací vyplňte celý prostor, aby nevznikaly žádné mezery nebo spáry, 
 • pokládku jednotlivých vrstev provádějte postupně, 
 • po měkkých izolacích nechoďte, po tvrdých deskách omezte pohyb na minimum, 
 • pozorně čtěte pokyny výrobce, 
 • používejte vhodné pracovní oděvy.

Plánujete zateplení domu? Tady najdete systemová řešení

Objevte silné stránky kamenné vlny