Hlukové znečištění může mít významný dopad na zdraví lidí. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO)1 jsou obzvláště zranitelní lidé, kteří žijí a pracují ve městech.

Kontrola úrovně zdroje hluku není vždy možné – avšak kvalitní zvuková izolace obvodového pláště budovy a vnitřních konstrukcí může tento problém vyřešit.

Například hluk přicházející z vnějšího okolí, např.z důvodu silniční, železniční nebo letecké dopravy, lze významně tlumit správným provedením izolace střechy nebo fasády izolacemi z kamenné vlny.

Provedení kvalitní zvukové izolace vnitřních konstrukcí, např. příček, předstěn nebo podlah, snižuje šíření nadměrného hluku mezi jednotlivými místnostmi. Zajistí tak požadované ticho a umožní klidný odpočinek.

Akustická řešení z kamenné vlny jsou ideální pro zvukovou izolaci podlah, příček a předstěn, a to jak v rodinných nebo bytových domech, tak v kancelářských budovách. Kvalitní izolace ROCKWOOL z kamenné vlny s vyšší hustotou účinně snižují hluk bytech, domech nebo v prostorách, ve kterých pracujeme.

Čtěte dále a dozvíte se více o akustických řešeních ROCKWOOL.

Proč je zvuková izolace důležitá?

Kvalitní a účinná akustická izolace minimalizuje šíření hluku a pomáhá vytvořit klidné a tiché prostředí. Významně přispívá ke zvýšení akustické pohody v budovách.
 
Hluk ovlivňuje zdraví a pohodu mnoha způsoby, od ztráty sluchu až po poruchy spánku a sníženou produktivitu. Podle WHO může být asi 40 % lidí ve věku 12 až 35 let vystaveno nebezpečné hladině hluku v zábavních zařízeních.2  Hluk z dopravy ve městech je také uváděn jako jeden z nebezpečných zdrojů hluku, které působí negativně na zdraví lidí.3
 

Zvuková izolace z kamenné vlny ROCKWOOL může chránit lidi, kteří žijí a pracují v hlučném prostředí. Kamenná vlna vytvoří příjemné a klidné prostředí přispívající k dobré koncentraci při práci i učení. Ať už je izolace instalována v příčkách nebo podlahách, v koncertním sále, v rušné kanceláři nebo ve veřejných budovách, může významně snížit problémy spojené s hlukovým znečištěním/hlukovou zátěží.

 
Mezi hlavní výhody zvukové izolace ROCKWOOL patří:
  • Ochrana před vnějším hlukem
  • Zlepšení pohodlí a pocitu soukromí
  • Omezení přenosu zvuku a vibrací, které procházejí stavební konstrukcí
  • Řešení jak pro nové, tak i modernizované budovy

Řešení ROCKWOOL pro akustickou izolaci

Produkty

ROCKTON SUPER
Provětrávaná fasáda - izolace mezi vodorovnými rošty, Izolace pro fasády, Provětrávaná fasáda - izolace mezi svislými rošty, Provětrávaná fasáda - sendvičová a dvouvrstvá stěna, Provětrávaná fasáda - kazetová stěna, Zateplení provětrávané stěny s obkladem ze skla, Izolace pro šikmé střechy, Izolace provětrávané stěny dřevostavby - obklad ze dřeva, Zateplení šikmé střechy nad krokvemi, Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi, Zateplení stropu na kleštinách, Zateplení podlahy na pochozí půdě, Zateplení podlahy na nepochozí půdě, Izolace podlahy na polštářích nad terénem a na stropě, Izolace pro podlahy a stropy, Izolace akustické příčky nebo předstěny, Izolace pro příčky a předstěny, Izolace provětrávané stěny s obkladem z plastu
Zobrazit produkt
SUPERROCK
Izolace provětrávané stěny s obkladem z plastu, Izolace pro fasády, Provětrávaná fasáda - izolace mezi vodorovnými rošty, Zateplení provětrávané stěny s obkladem ze skla, Izolace pro příčky a předstěny, Izolace akustické příčky nebo předstěny, Zateplení šikmé střechy nad krokvemi, Izolace pro šikmé střechy, Provětrávaná fasáda - kazetová stěna, Dřevěná rámová konstrukce, Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi, Zateplení stropu na kleštinách, Zateplení podlahy na pochozí půdě, Zateplení podlahy na nepochozí půdě, Izolace podlahy na polštářích nad terénem a na stropě, Izolace pro podlahy a stropy
Zobrazit produkt
ROCKMIN
Izolace pro příčky a předstěny, Izolace akustické příčky nebo předstěny
Zobrazit produkt

Brožury, katalogy produktů a ceník

Technická dokumentace