Zateplení vnějších stěn kontaktním způsobem (ETICS)

Jedním z nejčastějších způsobů zateplení obvodových stěn je provedení vnějšího  kontaktního zateplovacího systému, který je označován jako ETICS (External Thermal Insulation Composite System).

Zateplení vnějších stěn pomocí nehořlavé kamenné vlny zlepšuje energetickou účinnost budovy, účinně tlumí hluk a zvyšuje požární bezpečnost budovy. Dekorativní funkce ETICS navíc zajistí atraktivní vzhled nové fasády.

Vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) je celistvý po celé ploše fasády.  Díky tomu jsou eliminované tepelné i akustické mosty. ETICS je systém složený z několika vrstev vzájemně na sobě plošně lepených. Tepelná izolace působí v tomto případě jako nosný prvek vnějšího souvrství. Izolace je lepená a mechanicky kotvená na soudržný a pevný podklad. Povrch fasády tvoří většinou omítka, v ojedinělých případech lepený obklad. 

Vnější kontaktní zateplovací systémy  (ETICS) se zpravidla skládají z vhodných tepelněizolačních desek, lepicích a armovacích tmelů, různých typů hmoždinek určených pro zvolený systém, omítek a penetračních nátěrů a příslušenství.

Kontaktní zateplovací systémy jsou elegantním způsobem zateplení domů. Používají se nejenom u rodinných a bytových domů, ale i pro zateplení velkých staveb jako jsou obchodní a nákupní centra, kancelářské a komerční budovy, objekty zdravotnických zařízení, budovy škol, hotelové komplexy, atd. Jsou vhodné pro zateplení novostaveb i pro dodatečné zateplení a rekonstrukce stávajících budov.

Řešení zateplení kontaktních fasád

Produkty

Tloušťka [mm]

Délka [mm]

Šířka [mm]

We can't find any results that match your search

SUPERROCK
Izolace provětrávané stěny s obkladem z plastu, Izolace pro fasády, Provětrávaná fasáda - izolace mezi vodorovnými rošty, Zateplení provětrávané stěny s obkladem ze skla, Izolace pro příčky a předstěny, Izolace akustické příčky nebo předstěny, Zateplení šikmé střechy nad krokvemi, Izolace pro šikmé střechy, Provětrávaná fasáda - kazetová stěna, Dřevěná rámová konstrukce, Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi, Zateplení stropu na kleštinách, Zateplení podlahy na pochozí půdě, Zateplení podlahy na nepochozí půdě, Izolace podlahy na polštářích nad terénem a na stropě, Izolace pro podlahy a stropy
Zobrazit produkt
Porovnat
VENTIROCK
Izolace pro příčky a předstěny, Izolace akustické příčky nebo předstěny, Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi, Izolace pro šikmé střechy, Provětrávaná fasáda - izolace mezi vodorovnými rošty, Izolace pro fasády, Provětrávaná fasáda - kazetová stěna, Provětrávaná fasáda - izolace mezi svislými rošty
Zobrazit produkt
Porovnat
ROCKMIN
Izolace pro příčky a předstěny, Izolace akustické příčky nebo předstěny
Zobrazit produkt
Porovnat
VENTIROCK F
Izolace akustické příčky nebo předstěny, Izolace pro příčky a předstěny, Provětrávaná fasáda - izolace mezi vodorovnými rošty, Izolace pro fasády, Provětrávaná fasáda - kazetová stěna, Provětrávaná fasáda - izolace mezi svislými rošty
Zobrazit produkt
Porovnat

Brožury, katalogy produktů a ceník

Technická dokumentace

Kde koupit?

Showing
Offices & Factories near you