Zateplení vnějších stěn kontaktním způsobem (ETICS)

Jedním z nejčastějších způsobů zateplení obvodových stěn je provedení vnějšího  kontaktního zateplovacího systému, který je označován jako ETICS (External Thermal Insulation Composite System).

Zateplení vnějších stěn pomocí nehořlavé kamenné vlny zlepšuje energetickou účinnost budovy, účinně tlumí hluk a zvyšuje požární bezpečnost budovy. Dekorativní funkce ETICS navíc zajistí atraktivní vzhled nové fasády.

Vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) je celistvý po celé ploše fasády.  Díky tomu jsou eliminované tepelné i akustické mosty. ETICS je systém složený z několika vrstev vzájemně na sobě plošně lepených. Tepelná izolace působí v tomto případě jako nosný prvek vnějšího souvrství. Izolace je lepená a mechanicky kotvená na soudržný a pevný podklad. Povrch fasády tvoří většinou omítka, v ojedinělých případech lepený obklad. 

Vnější kontaktní zateplovací systémy  (ETICS) se zpravidla skládají z vhodných tepelněizolačních desek, lepicích a armovacích tmelů, různých typů hmoždinek určených pro zvolený systém, omítek a penetračních nátěrů a příslušenství.

Kontaktní zateplovací systémy jsou elegantním způsobem zateplení domů. Používají se nejenom u rodinných a bytových domů, ale i pro zateplení velkých staveb jako jsou obchodní a nákupní centra, kancelářské a komerční budovy, objekty zdravotnických zařízení, budovy škol, hotelové komplexy, atd. Jsou vhodné pro zateplení novostaveb i pro dodatečné zateplení a rekonstrukce stávajících budov.

Řešení zateplení kontaktních fasád

Produkty

Tloušťka [mm]

Délka [mm]

Šířka [mm]

We can't find any results that match your search

FRONTROCK SUPER
Zvýšení požární odolnosti železobetonových stropů a stěn, Izolace pro podlahy a stropy, Kontaktní fasáda - vnější stěna, Izolace pro fasády, Izolace stropů lepená a/nebo kotvená
Zobrazit produkt
FRONTROCK L
Kontaktní fasáda – zateplení zaoblené stěny a stěny s těžkou povrchovou úpravou, Izolace pro fasády, Kontaktní fasáda - vnější stěna, Izolace pro podlahy a stropy
Zobrazit produkt
FRONTROCK S
Kontaktní zateplení fasády a ostění kolem oken, Izolace pro fasády, Kontaktní fasáda - vnější stěna
Zobrazit produkt
FRONTROCK PLUS
Kontaktní fasáda - vnější stěna, Izolace pro fasády
Zobrazit produkt

Brožury, katalogy produktů a ceník

Technická dokumentace

Často kladené otázky

Co to jest lambda?
Czym docinać skalną wełnę mineralną?