RockWorld imagery, Szczecin Philharmonic

Požární ochrana budov

Klíčem k požárně bezpečným budovám je kombinace aktivní ochrany (např  detektory kouře, hasicí přístroje) a pasivní požární ochrany, např.  s využitím protipožárních systémových řešení s nehořlavou kamennou vlnou.

Požární bezpečnost patří mezi základní požadavky na stavby. Je posuzována především podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810. Řešení požární bezpečnosti stavby navrhuje a posuzuje požární specialista.

Hodnocení požární bezpečnosti stavby začíná posouzením stavebních materiálů použitých na její stavbu. Na rozsah a rychlost šíření požáru mají významný vliv stavební materiály, které jsou součástí stavebních systémů a technologií. Více hořlavých materiálů v budově znamená větší požární zatížení.

V případě požáru je nutné po stanovenou dobu zajistit stabilitu nosných konstrukcí, které poskytnou dostatek času na evakuaci osob.  Jedním ze způsobů jak chránit konstrukce před působením požáru, je použití nehořlavé minerální kamenné vlny.

Proč je pasivní požární ochrana důležitá?

Klíčem k požárně bezpečným budovám je kombinace aktivní požární ochrany s pasivní požární ochranou.

Pasivní požární ochrana představuje konstrukční a dispoziční řešení stavby z požárního hlediska a oproti aktivní protipožární ochraně má preventivní úlohu. Úkolem pasivních systémů požární ochrany je zajistit, aby budova byla schopna odolávat účinkům požáru. Příkladem pasivní požární ochrany jsou protipožární systémová řešení, která chrání konstrukce před požárem. Součástí těchto protipožárních systémů jsou mj. nehořlavé izolace z kamenné vlny.

Volba zateplení domu patří ke stěžejním rozhodnutím při stavbě nebo při jeho rekonstrukci.  Proto je třeba pečlivě zvážit výběr vhodných, kvalitních a požárně bezpečných izolačních materiálů.

Zvyšování požadavků na tepelnou ochranu vede také i ke zvětšování tloušťky izolací používaných pro zateplení budov. To přináší zvýšené nebezpečí v případě použití hořlavých materiálů. Naopak, větší tloušťka použitých nehořlavých izolací může mít zásadní vliv na omezení rizika vzniku a šíření požáru.

Používání nehořlavých izolací, ať už v rámci protipožárních systémových řešení nebo na zateplení budov, je pro zvýšení jejich požární bezpečnosti klíčové. Používání nehořlavé kamenné vlny na zateplení fasád výškových budov i bytových domů, kde je nutné dodržovat požadavky z hlediska požární bezpečnosti staveb, je zcela zásadní.

Hotel Breeze, cavity, ventilated facade, high rise building, PV panels

Nehořlavá kamenná vlna

Kvalitní izolace z kamenné vlny jsou klíčové pro požárně odolné konstrukce a bezpečné budovy. Kamenná vlna je jedním z nejbezpečnějších izolačních materiálů. Je nehořlavá, spadá do nejvyšší třídy reakce na oheň A1, tedy nehoří. Nezpůsobuje vznik hořících kapek ani částic. Odolává teplotám až 1000 °C. Tyto nehořlavé izolace výborně odolávají teplotám požáru a nepřispívají k jeho šíření. Chrání stavební konstrukce před účinkem požáru. Díky kamenné vlně budou mít obyvatelé domu více času na opuštění budovy a záchranáři dostatek času na záchranu lidských životů.

Protipožární řešení ROCKWOOL s nehořlavou kamennou vlnou mohou zpomalit šíření požáru. Zvyšují schopnost konstrukce nebo budovy odolávat účinkům požáru.

fire protection, application, header

Produkty

Tloušťka [mm]

Šířka [mm]

Tepelný odpor R [m2k/W]

We can't find any results that match your search

CONLIT DUCTROCK 120
Izolace pro TZB a protipožární ochranu, Protipožární izolace potrubí kruhového nebo pravoúhlého průřezu
Zobrazit produkt
CONLIT DUCTROCK 60
Izolace pro TZB a protipožární ochranu, Protipožární izolace potrubí kruhového nebo pravoúhlého průřezu
Zobrazit produkt
CONLIT DUCTROCK 90
Izolace pro TZB a protipožární ochranu, Protipožární izolace potrubí kruhového nebo pravoúhlého průřezu
Zobrazit produkt
LAROCK 65 ALS
Protipožární izolace potrubí kruhového nebo pravoúhlého průřezu, Izolace pro TZB a protipožární ochranu
Zobrazit produkt
TECHROCK 60 ALS
Izolace bojlerů, nádrží a zásobníků TZB, Izolace pro TZB a protipožární ochranu, Izolace ostatních rozvodů a těles, Izolace vzduchotechnického potrubí pravoúhlého průřezu, Protipožární izolace potrubí kruhového nebo pravoúhlého průřezu, Izolace rozvodů vzduchotechnických potrubí a klimatizace
Zobrazit produkt
Systém CONLIT DUCTROCK
Protipožární izolace potrubí kruhového nebo pravoúhlého průřezu, Izolace pro TZB a protipožární ochranu
Zobrazit produkt
ROCKLIT
Protipožární prostupy ROCKLIT, Izolace pro TZB a protipožární ochranu, Protipožární izolace potrubí kruhového nebo pravoúhlého průřezu
Zobrazit produkt
Systém PYROROCK pro kruhové potrubí
Protipožární izolace potrubí kruhového nebo pravoúhlého průřezu, Izolace pro TZB a protipožární ochranu
Zobrazit produkt
Načíst více

Brožury, katalogy produktů a ceník

Technická dokumentace

Často kladené otázky