Zateplení vazníkové střechy deskami nebo rolemi z kamenné vlny

Zateplení vazníkové střechy pomocí izolačních desek nebo rolí z kamenné vlny přináší značné ekonomické úspory. Realizace parozábrany u tohoto typu zastřešení je podstatně jednodušší, než u klasické konstrukce šikmé střechy.

  1. Střešní krytina na latích
  2. Kontralatě podél krokví a pojistná hydroizolace difúzně otevřená
  3. Krokev
  4. role TOPROCK PREMIUM, TOPROCK SUPER, TOPROCK PLUS, desky SUPERROCK, ROCKMIN PLUS, ROCKMIN, ROCKTON PREMIUM, SUPERROCK PREMIUM, ROCKTON SUPER, tl. 300 – 420 mm*
  5. Parozábrana
  6. Vzduchová mezera a konstrukce sádrokartonového podhledu

* Doporučené tloušťky izolací

applications, attic