Kontaktní zateplení fasády a ostění kolem oken

Vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) je nejběžnější způsob zateplení rodinných a bytových domů. Izolace je spojena se zateplovaným zdivem lepicí hmotou a hmoždinkami. Povrch fasády tvoří většinou omítka. Pro kontaktní zateplení je vhodná i jednovrstvá desku z kamenné vlny FRONTROCK S. Používá se také na izolaci ostění kolem oken. Izolace fasády kamennou vlnou zachovává prodyšnost stěn a prodlužuje životnost konstrukce.

  1. Lepicí hmota
  2. FRONTROCK S tl. 150 mm na stěně fasády a FRONTROCK S tl. 20–50 mm u ostění kolem okna
  3. Kotvicí prvek – hmoždinka pro ETICS
  4. Základní vrstva (stěrková hmota s výztužnou síťkou)
  5. Penetrační nátěr
  6. Probarvená strukturovaná omítka
  7. Parapetní lišta
  8. Okenní začišťovací lišta
website images,

Produkty

Šířka [mm]

Tloušťka [mm]

Délka [mm]

We can't find any results that match your search

FRONTROCK S
Kontaktní zateplení fasády a ostění kolem oken, Izolace pro fasády, Kontaktní fasáda - vnější stěna
Zobrazit produkt

Kontaktujte nás