Spádování plochých střech – systém ROCKFALL

Systémové izolační řešení z kamenné vlny slouží k vytvoření nebo zvětšení spádu o 2 %, 3 % a násobky těchto spádů na konstrukci ploché střechy jednostranně sešikmenými deskami, v kombinaci s podkladní deskou a s dvouvrstvými izolacemi ROCKWOOL vhodnými pro ploché střechy. Součástí systému ROCKFALL jsou rovněž spádové a protispádové desky, dvouspádové a atikové klíny. Systém spádovaní zajistí plynulý odtok srážkové vody, případně tajícího sněhu nebo ledu.

  1. ROCKFALL protispádové desky
  2. ROCKFALL dvouspádové klíny
    Systémově slouží k vytvoření spádu ve vodorovném úžlabí ploché střechy za účelem plynulého odtoku srážkové vody ke střešním vpustím.
  3. ROCKFALL systém spádování plochých střech
    Jednostranně zešikmené desky slouží k vytvoření nebo zvětšení spádu o 2 % nebo 3 % na konstrukci ploché střechy. Jsou pokládány v kombinaci s izolací MONROCK MAX E, HARDROCK MAX nebo ROOFROCK.

Součástí izolace plochých střech jsou rovněž ROCKFALL atikové klíny.

Rockfall System

Produkty

Šířka [mm]

Tloušťka [mm]

Délka [mm]

We can't find any results that match your search

ROCKFALL atikové klíny
Spádování plochých střech - systém ROCKFALL, Izolace pro ploché střechy, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu - souvrství kotvené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu - souvrství lepené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na železobetonovém stropě - souvrství kotvené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na železobetonovém stropě - souvrství lepené
Zobrazit produkt
ROCKFALL dvouspádové klíny
Spádování plochých střech - systém ROCKFALL, Izolace pro ploché střechy, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu - souvrství kotvené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu - souvrství lepené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na železobetonovém stropě - souvrství kotvené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na železobetonovém stropě - souvrství lepené
Zobrazit produkt
ROCKFALL protispádové desky
Spádování plochých střech - systém ROCKFALL, Izolace pro ploché střechy, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu - souvrství kotvené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu - souvrství lepené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na železobetonovém stropě - souvrství kotvené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na železobetonovém stropě - souvrství lepené
Zobrazit produkt
ROCKFALL spádové desky
Spádování plochých střech - systém ROCKFALL, Izolace pro ploché střechy, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu - souvrství kotvené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu - souvrství lepené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na železobetonovém stropě - souvrství kotvené, Zateplení jednoplášťové ploché střechy na železobetonovém stropě - souvrství lepené
Zobrazit produkt

Kontaktujte nás