Při projektování stavby nebo rekonstrukci domu se často zapomíná na akustiku. Přitom hluk má na zdraví a kvalitu lidského života prokazatelně negativní vliv. Na problémy se často přijde až pozdě, až když se v domě bydlí. Přitom stačilo použít kvalitní akustické materiály v jednotlivých konstrukcích. Akustické izolace z kamenné vlny pomáhají zlepšit zvukovou neprůzvučnost a tím pozitivně ovlivňují soužití jak v rámci rodiny, tak i se sousedy.

Vliv hluku na zdraví

Hluk je zvuk, který vadí. Nemůžeme kvůli němu spát, normálně žít nebo pracovat. Při dlouhodobém vystavení má negativní vliv na kvalitu našeho života, regeneraci a následně i zdraví.

Odborníci rozeznávají dva typy hluku. První se šíří vzduchem buď zevnitř - hovorem, hudbou, štěkotem nebo z venku – ruchem z dopravy, z běžného okolního života. Druhým je hluk kročejový, který vzniká vibracemi a šíří se konstrukcemi v domě, například dupot, hrkání židlí, pád věcí na podlahu.

Pokud chcete tlumit hluk, který se k vám dostává vzduchem, snažte se co nejvíce zvýšit parametr vzduchové neprůzvučnosti volbou vhodné skladby konstrukce. Minimální hodnota neprůzvučnosti pro jednotlivé typy domů je dána normou ČSN 730532:2020. Mezi místnostmi nesmí být nižší než 40 dB a mezi samostatnými jednotkami nižší než 53 dB. Tyto limity jsou však pro tiché a klidné bydlení nízké. Pro představu zvuk pračky dosahuje hodnoty 60 dB. Snažte se tedy zvolit takovou skladbu materiálů, abyste dosáhli co nejvyšších hodnot.

Kročejový hluk je nejlepší tlumit v místě, kde vzniká. Největším problémem je nesprávně provedená nebo chybějící kročejová izolace pod podlahou, kvůli které o patro níže slyšíte vše, co se nad vaší hlavou odehrává.

Negativní vliv hluku na lidský organismus

Studie jednoznačně potvrdily, že hluk má nepříznivý vliv na lidské zdraví.

Jelikož sluch slouží člověku jak první varovný systém, reaguje organismus na hluk jako na poplašný signál. Spouští se tak několik obranných mechanismů, mezi které patří například:

  • zvýšení krevního tlaku
  • zrychlení tepu
  • zvýšení hladiny adrenalinu
  • ztráty hořčíku

Hluk tedy významně zvyšuje stres a často způsobuje únavu, depresi, rozmrzelost, ztrátu pozornosti a celkové snížení výkonnosti.

 

 

Podlahová izolace zlepšuje kročejovou neprůzvučnost

Při pokládání nové podlahy myslete na provedení akustického řešení, kdy se realizuje plovoucí podlaha s kročejovou izolací, např. STEPROCK HD nebo STEPROCK ND. Volba izolace závisí na druhu plovoucí podlahy, která může být lehká např. s OSB roznášecími deskami nebo těžká s roznášecí betonovou nebo anhydritovou vrstvou. Důležité je nezapomenout i na kročejové pásky kolem zdí, které zamezí přenosu hluku po stěnách dolů.

floor, wood, wooden floor, feet,  child, parent, home, floorrock, Trittschall Broschüre, germany
renovating campaig