Comfortboard, external insulation, install, construction, exterior, home, wall

Proč zateplit fasádu domu?

Fasáda zaujímá největší plochu obálky budovy, kterou může unikat velké množství tepla. U rodinného domku se fasáda podílí na celkových ztrátách cca 30 %, u administrativních, činžovních nebo panelových domů je tato ztráta podstatně vyšší. Tepelným ztrátám lze zabránit zateplením fasády.

Volba správného zateplení fasády patří ke stěžejním rozhodnutím při stavbě nebo rekonstrukci domu. Pro účinné zateplení je nutné vybírat kvalitní izolace, která jsou velmi důležitou součástí fasády.

Zateplení vnějších obvodových stěn kvalitními izolacemi ROCKWOOL brání tepelným ztrátám, chrání konstrukci domu před atmosférickými vlivy, hlavně před nepříznivými účinky mrazu a vlhkosti, také před teplotními výkyvy vnějšího prostředí. V horkých dnech se stěny domu nepřehřívají, v zimě nedochází k jejich prochlazování. Kvalitní zateplení omezuje riziko kondenzace vlhkosti a vzniku plísní na vnitřním povrchu stěny. Zateplení obvodových stěn izolacemi z kamenné vlny významně zvyšují energetickou účinnost budov. Zateplení znamená rovněž přínos z hlediska akustiky, příznivého a zdravého mikroklimatu uvnitř budovy a požární bezpečnosti.

Používání nehořlavých izolací ROCKWOOL je klíčové při zateplování fasád výškových budov i bytových domů. Jejich přednosti však ocení i majitelé rodinných domů.

Jaké jsou způsoby zateplení fasád?

Vhodný způsob zateplení fasády můžeme zvolit podle toho, jaký chceme mít finální vzhled fasády domu. Pokud má mít fasáda omítkovou povrchovou úpravu, pak obvodové stěny zateplíme vnějším kontaktním zateplovacím systémem (ETICS).

Fasáda domu však může mít obklad z různých materiálů, např. ze skla, dřeva, plastu, kovu, keramiky, vláknocementových šablon nebo obkladů ROCKPANEL. V tomto případě můžeme zvolit např. provětrávaný způsob zateplení.

Obvodové konstrukce mohou být rovněž provedené jako sendvičové nebo kazetové stěny. Kazetové stěny je možné izolovat systémem ROCKPROFIL®, který má skvělé tepelněizolační, akustické i protipožární vlastnosti.

Různými způsoby lze zateplit také konstrukce dřevostaveb. Výběr vhodného způsobu zateplení záleží na jejich konstrukčním řešení. Stěny dřevostavby se nejčastěji zateplují vložením izolace, např. SUPERROCK, do připravených roštů obvodové stěny, která se následně zaklopí deskami na bázi dřeva nebo dřevovláknitých materiálů. Dřevostavby mohou být zateplené jak kontaktním, tak i provětrávaným způsobem.

Každý typ vnější stěny a způsob zateplení má své výhody a nevýhody. Tak či onak zateplení obvodových stěn zlepšuje energetickou účinnost budovy, zaručuje příjemné vnitřní klima, bezpečnost a splnění normových požadavků na zateplování.

Pro zateplení fasád doporučujeme řadu izolací z nehořlavé kamenné vlny ROCKWOOL. Vyberte si tu nejvhodnější fasádní izolaci podle zvoleného způsobu zateplení objektu.

 

Prohlédněte si produkty ROCKWOOL

Jaké jsou základní výhody zateplení fasád?

 

 

Tepelné ztráty nezateplenou nebo nedostatečně zateplenou fasádou představují podstatnou složku celkových tepelný ztrát budovy. Izolace vnějších stěn kamennou vlnou ROCKWOOL může významně snížit tepelné ztráty a spotřebu tepelné energie, zlepšit energetickou účinnost budovy a snížit náklady na vytápění a chlazení.

Zateplení objektu přináší nejen ekonomické úspory, ale také velký význam pro životní prostředí. Zateplením se snižují emise CO2 a omezuje se využívání neobnovitelných přírodních zdrojů.

Výhody zateplení obvodových stěn:

 • Snížení tepelných ztrát
 • Snížení spotřeby tepelné energie
 • Omezení využívání neobnovistelných přírodních zdrojů – fosilních paliv
 • Snížení nákladů na vytápění a klimatizaci
 • Ochrana konstrukce před teplotními výkyvy vnějšího prostředí, v létě se konstrukce nepřehřívají, v zimě nedochází k jejich prochlazování
 • Zlepšení tepelné pohody v místnostech
 • Vytvoření zdravého a příznivého mikrolimatu uvnitř budovy
 • Omezení rizika kondenzace vlhkosti nebo výskytu plísní a hub
 • Zvýšení požární bezpečnosti budovy
 • Zlepšení akustických vlastností, zlepšení vzduchové neprůzvučnosti izolovaných obvodových stěn a vytvoření klidného prostředí
 • Zachování prodyšnosti stěn díky paropropustné izolaci
 • Snížení emisí CO2
 • Zvýšení hodnoty objektu
 • Zlepšení estetického vzhledu fasády

Správná tloušťka izolace je důležitá

Izolacemi ROCKWOOL je možné zateplit různé konstrukce obvodových stěn, lze je využít ve vnějších kontaktních zateplovaích systémech (ETICS), v systémech provětrávaných fasád, sendvičových nebo kazetových stěn, rovněž v rámových konstrukcích dřevostaveb.

Náklady na zateplení a výše úspor budou záviset na zvoleném způsobu a systému zateplení, tepelněizolačních vlastnostech a tloušťce izolačního materiálu, správném vyřešení konstrukčních detailů, na velikosti zateplované plochy fasády a dalších faktorech.

Tloušťka izolace musí být taková, aby byly splněny požadavky normy pro zateplení budov. Návrh odpovídající tloušťky izolace obvodových plášťů, která splňuje normou stanovené hodnoty součinitele prostupu tepla U vychází z tepelně technického výpočtu. Čím vyšší tloušťka izolace a lepší tepelněizolační vlastnosti výrobku, tím účinnější zateplení a větší minimalizace tepelných ztrát. Šetřit na tloušťce izolace se nevyplatí.1

external wall, insultation, light-dry method, rockwool

Řešení ROCKWOOL pro zateplení fasád

Brožury, katalogy produktů a ceník

Technická dokumentace

Často kladené otázky