Co je klíčové pro správné fungování střechy?

Plochou střechou je střecha se sklonem střešní roviny do 5°. Ploché střechy se realizují na takových objektech, jako jsou logistické komplexy, průmyslové, výrobní nebo sportovní haly, nákupní centra, administrativní i kancelářské budovy. Velice často se také používají na bytových a rodinných domech.

Střecha musí plnit svou základní funkci - chránit budovu před povětrnostními vlivy, odolávat působení deště, sněhu, větru a slunečního záření. Bezchybné fungování střechy a její dlouhou životnost lze zajistit správným návrhem a provedením. Velmi důležité je rovněž vybrat kvalitní materiály, které tvoří souvrství střechy a vzájemně ve střešním souvrství spolupůsobí. Výběr kvalitních materiálů je jednou z klíčových záležitostí pro správné fungování střechy.

Pro zateplení plochých střech nabízíme mnoho různých řešení a širokou škálu střešních izolačních desek vyrobených z kamenné vlny nejvyšší kvality.

Význam kvalitní izolace a systémových řešení

Kvalitní izolace z kamenné minerální vlny a funkční systémová řešení ROCKWOOL vyhovují požadavkům na mechanické vlastnosti střech a zajišťují jejich spolehlivé fungování a dlouhou životnost. Tato řešení lze využít pro novostavby i rekonstrukce plochých střech realizovaných na trapézovém plechu, betonovém nebo dřevěném podkladu.  

Tepelněizolační souvrství musí vytvořit pevný a kvalitní podklad, na který bude provedena montáž hydroizolační krytiny. Izolační souvrství musí vyhovovat požadavkům na mechanické vlastnosti střech, musí zajistit jejich odolnost a stabilitu z hlediska montáže, údržby, provozu a kontroly střechy.

Ploché střechy musí mít vytvořený takový spád, aby byl zajištěn plynulý odtok srážkové vody, případně tajícího sněhu nebo ledu. Potřebný sklon střešního pláště, který není řešen v nosné konstrukci, je možné vytvořit pomocí spádového systému ROCKFALL.

V praxi neexistuje žádné univerzální řešení skladby ploché střechy, které je možné označit za ideální. Každá konstrukce ploché střechy musí splňovat různé požadavky a často vyžaduje individuální přístup.

Široká nabídka kvalitních izolací, systémových řešení a dlouhodobá praxe ROCKWOOL umožňuje řešit jak standardní, tak i atypické skladby jednoplášťových plochých střech

Reference case, Taulov Dry Port, Hardrock, building site, FRI, roof, construction

Zateplení ploché střechy na dřevěné konstrukci

Produkty

Izolace pro ploché střechy

Načíst více