Co je klíčové pro správné fungování střechy?

Plochou střechou je střecha se sklonem střešní roviny do 5°. Ploché střechy se realizují na takových objektech, jako jsou logistické komplexy, průmyslové, výrobní nebo sportovní haly, nákupní centra, administrativní i kancelářské budovy. Velice často se také používají na bytových a rodinných domech.

Střecha musí plnit svou základní funkci - chránit budovu před povětrnostními vlivy, odolávat působení deště, sněhu, větru a slunečního záření. Bezchybné fungování střechy a její dlouhou životnost lze zajistit správným návrhem a provedením. Velmi důležité je rovněž vybrat kvalitní materiály, které tvoří souvrství střechy a vzájemně ve střešním souvrství spolupůsobí. Výběr kvalitních materiálů je jednou z klíčových záležitostí pro správné fungování střechy.

Pro zateplení plochých střech nabízíme mnoho různých řešení a širokou škálu střešních izolačních desek vyrobených z kamenné vlny nejvyšší kvality.

Význam kvalitní izolace a systémových řešení

Kvalitní izolace z kamenné minerální vlny a funkční systémová řešení ROCKWOOL vyhovují požadavkům na mechanické vlastnosti střech a zajišťují jejich spolehlivé fungování a dlouhou životnost. Tato řešení lze využít pro novostavby i rekonstrukce plochých střech realizovaných na trapézovém plechu, betonovém nebo dřevěném podkladu.  

Tepelněizolační souvrství musí vytvořit pevný a kvalitní podklad, na který bude provedena montáž hydroizolační krytiny. Izolační souvrství musí vyhovovat požadavkům na mechanické vlastnosti střech, musí zajistit jejich odolnost a stabilitu z hlediska montáže, údržby, provozu a kontroly střechy.

Ploché střechy musí mít vytvořený takový spád, aby byl zajištěn plynulý odtok srážkové vody, případně tajícího sněhu nebo ledu. Potřebný sklon střešního pláště, který není řešen v nosné konstrukci, je možné vytvořit pomocí spádového systému ROCKFALL.

V praxi neexistuje žádné univerzální řešení skladby ploché střechy, které je možné označit za ideální. Každá konstrukce ploché střechy musí splňovat různé požadavky a často vyžaduje individuální přístup.

Široká nabídka kvalitních izolací, systémových řešení a dlouhodobá praxe ROCKWOOL umožňuje řešit jak standardní, tak i atypické skladby jednoplášťových plochých střech

Reference case, Taulov Dry Port, Hardrock, building site, FRI, roof, construction

Zateplení ploché střechy na trapézovém plechu

Zateplení ploché střechy na betonové konstrukci

Zateplení ploché střechy na dřevěné konstrukci

Spádování plochých střech – systém ROCKFALL

Produkty

Izolace pro ploché střechy

Načíst více

Brožury, katalogy produktů a ceník

Technická dokumentace

Kontaktujte obchodní tým