Zateplení šikmé střechy nad krokvemi

Zateplení nad krokvemi systémem TOPROCK je ideální pro přiznání dřevěné konstrukce krovu. Umožňuje využít celý prostor podkroví bez nutnosti snižování podhledů v interiéru. V případě využití nadkrokevního zateplení je nutné vybudovat nad původními krokvemi bednění a konstrukci pomocných krokví se speciálními kovovými držáky TOPROCK. Součástí střešního pláště je parozábrana položená na bednění. Následuje izolace z kamenné vlny ROCKWOOL položená ve dvou vrstvách, přičemž se jednotlivé vrstvy izolace ukládají na tzv. „vazbu“. Další vrstvu tvoří difuzně-otevřená hydroizolace, kontralatě pro upevnění střešní krytiny a samotná střešní krytina.

Kamenná vlna ROCKWOOL je vynikajícím izolačním materiálem pro šikmé střechy. Vedle tradičního způsobu zateplení, kdy je izolace vkládána mezi a pod krokve, se stále častěji používá zateplení nad krokvemi – Systém TOPROCK. Tento systém je využíván jak u novostaveb, tak i u rekonstrukcí. Je ideální pro energeticky úsporné i pasivní domy.

 1. Střešní krytina na latích
 2. Kontralatě podél krokví
 3. Pojistná hydroizolace difúzně otevřená
 4. ROCKTON SUPER, SUPERROCK, SUPERROCK PREMIUM, ROCKTON PREMIUM nebo ROCKMIN PLUS, nadkrokevní zateplení:
  pro držák výšky 120 mm: tl. izolace 120 + 80 až 120 mm*
  pro držák výšky 180 mm: tl. izolace 180 + 60 až 120 mm*
 5. Pomocné krokve 60 x 60 až 120 mm
 6. Kovový držák kotvený pomocí speciálních ocelových pozinkovaných hřebů, které jsou odolné proti vytržení. **
 7. Parozábrana (např. těžký asfaltový pás s hliníkovou vložkou)
 8. Bednění
 9. Krokve

V případě kombinace zateplení nad krokvemi se zateplením mezi krokvemi se můžeme dostat na podstatně vyšší tloušťky izolace. Toto řešení umožní splnit požadavky normy i na zateplení pasivních domů a domů s nulovou spotřebou.

* Doporučené tloušťky izolací, které vycházejí z normy ČSN 73 0540-2. Jsou spočítány pro běžné stavební konstrukce a zaokrouhleny na nejbližší vyráběnou tloušťku izolace. Uvedené tloušťky izolace se liší v závislosti na konstrukčním řešení, vlivu tepelných mostů a tepelné vodivosti (λ) použitého výrobku.

** Délka kotevního hřebu 40 mm je určena do přídavné krokve, délka 60 mm je určena do krokve pro kotvení paty držáku. Pro kotvení 1 ks držáku je nutné použít 4 hřeby o délce 40 mm k uchycení držáku k přídavné krokvi a 6 hřebů o délce 60 mm k uchycení paty držáku ke krokvi.

website images,

Systém TOPROCK

Jak lehce zateplit nad krokvemi? Podívejte se na skladbu a postup.

System Toprock

Produkty

Šířka [mm]

Tloušťka [mm]

Délka [mm]

We can't find any results that match your search

ROCKTON SUPER
Provětrávaná fasáda - izolace mezi vodorovnými rošty, Izolace pro fasády, Provětrávaná fasáda - izolace mezi svislými rošty, Provětrávaná fasáda - sendvičová a dvouvrstvá stěna, Provětrávaná fasáda - kazetová stěna, Zateplení provětrávané stěny s obkladem ze skla, Izolace pro šikmé střechy, Izolace provětrávané stěny dřevostavby - obklad ze dřeva, Zateplení šikmé střechy nad krokvemi, Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi, Zateplení stropu na kleštinách, Zateplení podlahy na pochozí půdě, Zateplení podlahy na nepochozí půdě, Izolace podlahy na polštářích nad terénem a na stropě, Izolace pro podlahy a stropy, Izolace akustické příčky nebo předstěny, Izolace pro příčky a předstěny, Izolace provětrávané stěny s obkladem z plastu
Zobrazit produkt
ROCKMIN PLUS
Zateplení šikmé střechy nad krokvemi, Izolace pro šikmé střechy, Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi, Zateplení stropu na kleštinách, Zateplení podlahy na pochozí půdě, Zateplení podlahy na nepochozí půdě, Izolace podlahy na polštářích nad terénem a na stropě, Izolace pro podlahy a stropy, Dřevěná rámová konstrukce
Zobrazit produkt
SUPERROCK
Izolace provětrávané stěny s obkladem z plastu, Izolace pro fasády, Provětrávaná fasáda - izolace mezi vodorovnými rošty, Zateplení provětrávané stěny s obkladem ze skla, Izolace pro příčky a předstěny, Izolace akustické příčky nebo předstěny, Zateplení šikmé střechy nad krokvemi, Izolace pro šikmé střechy, Provětrávaná fasáda - kazetová stěna, Dřevěná rámová konstrukce, Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi, Zateplení stropu na kleštinách, Zateplení podlahy na pochozí půdě, Zateplení podlahy na nepochozí půdě, Izolace podlahy na polštářích nad terénem a na stropě, Izolace pro podlahy a stropy
Zobrazit produkt
Systém TOPROCK
Zateplení šikmé střechy nad krokvemi, Izolace pro šikmé střechy
Zobrazit produkt
SUPERROCK PREMIUM
Izolace pro zavěšené podhledy - kazetové, celoplošné, Izolace pro podlahy a stropy, Dřevěná rámová konstrukce, Zateplení šikmé střechy nad krokvemi, Izolace pro šikmé střechy, Izolace podlahy na polštářích nad terénem a na stropě, Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi, Provětrávaná fasáda - kazetová stěna, Izolace pro fasády, Provětrávaná fasáda - izolace mezi svislými rošty
Zobrazit produkt
ROCKTON PREMIUM
Zateplení stropů nevytápěných prostor - izolace pod stropy kotvená, Izolace pro podlahy a stropy, Izolace pro zavěšené podhledy - kazetové, celoplošné, Izolace trámových stropů, Dřevěná rámová konstrukce, Izolace pro fasády, Zateplení šikmé střechy nad krokvemi, Izolace pro šikmé střechy, Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi, Provětrávaná fasáda - izolace mezi vodorovnými rošty, Provětrávaná fasáda - sendvičová a dvouvrstvá stěna, Provětrávaná fasáda - kazetová stěna, Provětrávaná fasáda - izolace mezi svislými rošty
Zobrazit produkt

Kontaktujte nás