Video thumb RockWorld, Jens Birgersson, CEO
"...uspokojení dnešních potřeb světa, aniž by byla ohrožena budoucnost planety..."

Jens Birgersson

CEO, ROCKWOOL Group
1/1

Zpráva o udržitelnosti

Zlepšení energetické účinnosti budov prospívá jak společnosti, tak ekonomice a životnímu prostředí.

Seznamte se s naší zprávou o udržitelnosti. Zjistěte, jak produkty ROCKWOOL prospívají k lepšímu fungování společnosti a jak jí umožňují fungovat a zároveň snižovat negativní dopad na životní prostředí. 

Univerzita a výzkumný ústav ve Wageningenu

V roce 2017 společnost ROCKWOOL spolupracovala s univerzitou The Wageningen University & Research, která se specializuje na vědy o živé přírodě. Společně jsme vytvořili metodiku kvantitativního srovnání systémů pěstování v půdě a systémů pěstování v kamenné vlně. 

Dutch greenhouse with tomatoes grown in GRODAN

Nadace One Ocean Fundation

V roce 2022 zahájila společnost ROCKWOOL dlouhodobé partnerství s nadací One Ocean Foundation, kde jsme se v rámci několikaletého globálního vědeckého partnerství zaměřili na urychlení řešení na ochranu a regeneraci oceánů. 

Tým závodních lodí SailGP Dánsko, podporovaný společností ROCKWOOL, spolupracuje s nadací One Ocean Foundation na analýze, sledování a snižování uhlíkové a plastové stopy provozu týmu v rámci iniciativy SailGP Impact League.

SailGP, Demark SailGP team, One Ocean Foundation, OOF, season 3

Cirkulární ekonomika

Společnost ROCKWOOL s podporou poradenské společnosti Circle Economy Consulting vyvinula systém klíčových ukazatelů výkonnosti v oblasti oběhového hospodářství, které nejen podporují zveřejňování směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků a taxonomie EU, ale také pomáhají řídit přechod na všech stupních hodnotového řetězce. Společnost Circle Economy Consulting vyvinula pro společnost ROCKWOOL přehled ukazatelů, díky kterým můžeme měřit své úsilí v různých fázích hodnotového řetězce: ať už se jedná o cirkulární materiály, cirkulární použití nebo cirkulární ukončení životnosti.

Circle Economy Foundation