Kodex chování skupiny ROCKWOOL

Ve skupině ROCKWOOL se zavazujeme dodržovat pravidla etického chování ve všem, co děláme. Dodržování etických pravidel považujeme za důležité jak vůči sobě navzájem, tak vůči našim zákazníkům i společnosti, ve které žijeme. Právě proto jsme sepsali tzv. Kodex chování, který nám slouží jako kompas, jenž nás jako jednotlivce i jako organizaci provází na cestě k dosahování našich dlouhodobých podnikatelských cílů.

V Kodexu chování jsme sepsali hodnoty, za kterými jako skupina ROCKWOOL stojíme a které dodržujeme. Důležitá je pro nás čestnost a pevné morální zásady. Tyto hodnoty provází skupinu ROCKWOOL od nepaměti a tvoří základní kámen způsobu našeho podnikání. Ambiciózní zaměstanci s dostatkem zkušeností a znalostí, kteří dodržují zásady našeho Kodexu chování, jsou právě ti, kteří umožňují skupině ROCKWOOL, aby dosahovala dlouhodobého úspěchu.

Daňové zásady skupiny ROCKWOOL

Ve všech daňových záležitostech dodržujeme stejné zásady, abychom zajistili řádné fungování skupiny. Ve všech zemích, kde podnikáme, dodržujeme všechny příslušné daňové zákony a mezinárodní předpisy a postupy, včetně pokynů OECD.