Systém BETA-ROCK

Systémové řešení izolace železobetonových stropů metodou suché montáže pro zvýšení požární odolnosti.