Rockfall system for flat roofs - slopes and declines.

Systém ROCKFALL

Systém spádování plochých střech na ploše střechy ve 2 % nebo 3 % spádu.