Věděli jste, že?

Kamenná vlna má otevřenou, porézní strukturu, díky níž výrobky ROCKWOOL přírozeně a s vysokým účinkem absorbují zvuk. Ve školách bez akustických izolací děti nerozumí až 25 % slov učitelů.

RockWorld imagery,The Big Picture, kids, school, people, children
Využíváme 7 silných stránek kamenné vlny k řešení největších globálních problémů.