Урбанизация и устойчиво развитие

24 март 2020 г.

Знаете ли, че около 74% от населението на страната живее в градска среда?

Знаете ли, че около 74% от населението на страната живее в градска среда? Това превръща България в силно урбанизирана държава. Усреднен за целия свят този процент е около 55% (World Urbanization Prospects 2018: Highlights). София, от своя страна, се намира на 15 място в списъка на най-големите градове в ЕС и независимо от демографския спад в страната, тенденциите пред столицата все още показват ръст на населението, за сметка на останалата национална територия.

Какво означава това за жителите на градските зони в страната?

Засилващата се урбанизация е процес поставящ на редица изпитания съществуващите градски системи. Постигането на устойчиво градско развитие изисква прилагане на интегриран подход -  едновременно при разрастването на градските територии и при реконструкцията и обновяването на съществуващата инфраструктура; създаване на условия за постигане на по-висока енергийна ефективност и не на последно място създаването на удобни, красиви и здравословни места за живеене.

Защо смятаме, че можем да бъдем от полза?

Продуктите на ROCKWOOL предоставят възможност за регулиране на няколко големи проблема в устойчивото градско развитие. Счита се, че изолацията на сградите е един от основните методи за постигане на енергийно независими сгради. Поставянето на качествена изолация само по себе си е в състояние да намали количеството използвана електроенергия с до 80%, което ще се отрази не само на бюджета на домакинствата, но и ще облекчи електропреносната мрежа в градовете.

По-голямата част от хората в градовете прекарват около 90% от времето си в затворени помещения. Това превръща здравословната вътрешна среда в изключително важен елемент на нашето благосъстояние. Каменната вата от ROCKWOOL е в състояние не само да осигури постигането на оптимални температурни нива през цялата година, но и чрез своята „дишаща“ структура е способна да отвежда излишните водни изпарения навън, което предпазва обитателите от влага и мухъл.

Едновременно с това каменната вата е отличен шумоизолатор, което в градски условя може да се окаже изключително полезно за здравето и съня ни.

Тя е природен продукт, който може да се рециклира напълно и по този начин да се използва многократно.

Няма съмнение, че усилията по превръщането на градовете и техните квартали в естетично, красиво и удобно място за живот се отплащат многократно. Разумното и спестяващо ресурси управление на градските екосистеми (най-вече вода, енергия и отпадъци), намаляването на емисиите на CO2, интегрираната и здравословна околна среда са едни от целите, които всеки град трябва да си постави. А когато това стане – ние и нашите продукти сме насреща, за да помогнем.