Какво е „сградна обвивка“?

24 юни 2020 г.

По-сложна, отколкото изглежда, обвивката на сградата създава комфорт когато сме у дома.

Сградната обвивка е комбинацията от всички строителни елементи, които отделят сградата от външната среда. Обикновено тук се включват стени, покриви, подове и „фенестрации“ (прозорци, врати, покривни прозорци и други отвори). Като всеки тях може да съдържа множество различни слоеве и материали, a връзките и съвместимостта между тези елементи са изключително важни, за да се гарантира, че обвивката на сградата функционира по предназначение. За нас това е важно, защото каменната вата на ROCKWOOL може да се използва директно или косвено при всеки от тези строителни елементи.

Сградната обвивка, независимо от конкретната си цел има три отделни функции:

  • Конструктивна – която гарантира устойчивост, пренасяне и пригодност към структурните натоварвания, наложени от околната среда и конструкцията на сградата.
  • Функционална – която осигурява необходимата регулация на топлината, въздуха, влагата и шумът, които преминават между околната среда и вътрешността на сградата. Тук може да бъдат включени и елементите по предоставяне на някои комунални услуги като електричество и вода.
  • Естетическа – довършителните елементи на сградата, които придават необходимия ѝ естетически вид според архитектурните цели на проекта.

През последните години, с нарастващото осъзнаване на необходимостта от решаване на климатичните изменения по света, започна да се говори все повече и за енергийната ефективност на сградната обвивка. Неслучайно сградната обвивка е основен елемент при изграждането на сгради с нулево потребление на енергия.

Съществуват някои основни изисквания, за да се постигне максимален енергийно ефективен ефект чрез нея – избор на подходящ вид материали за изолация на сградата, каквато е например каменната вата; съобразяване на използваните материали с тяхната устойчивост, експлоатационен живот и здравина; адаптация на сградната обвивка според специфичните нужди на обитателите и други.

По всичко изглежда, че изграждането на устойчиви и енергийно ефективни сградни обвивки се превръща в особено важна и комплексна задача при проектиране. Нейните компоненти трябва да отговарят на огромен набор от качества, за да изпълняват ролята, която им е поставена. Улеснено изграждане. Дълготрайност. Намалена необходимост от ремонт и поддръжка. Безопасност. Рентабилност. Всички тези елементи трябва да осигурят комфортна за обитаване вътрешна среда, здравословен климат и ефективно използване на необходимата енергия. А тяхното взаимодействие е ключово за постигане на поставените цели. Използването на материали с отлични изолационни качества, адаптивност и устойчивост, каквато е каменната вата дава възможност на сградната обвивка да изпълнява високите изисквания към съвременните сгради.