Екологични материали за строителството

8 септември 2020 г.

Как екологичните сгради могат да бъдат част от един по-устойчив свят

В световен мащаб сградите консумират твърде много ресурси и произвеждат прекалено много отпадъци. Те използват около 25% от водата по света, както и 40% от световните ресурси. Същевременно създават една трета от всички отпадъци и са отговорни за 40% от емисиите въглероден диоксид на глобална база. Погледнати през призмата на тази статистика, те са екологично неустойчиви.

Екологични решения от ROCKWOOL

Към днешна дата строителните материали не са проектирани така, че да бъдат използвани повторно или рециклирани ефективно. Това представлява проблем не само поради огромното количество отпадъци, които се създават, но и защото за построяването на една сграда са необходими различни суровини. Добивът и обработката на тези суровини има значително отражение в околната среда и  води до редица екологични щети както в местен, така и в световен мащаб.

При изграждането на нови или реновирането на стари сгради е важно да се обмисли използването на материали, които не само могат да бъдат рециклирани след употреба, но и се произвеждат от устойчиви източници. Каменната вата е точно такъв продукт, тъй като се произвежда от една от най-изобилните природни суровини – камъка.

От своя страна рециклирането на вече използваните материали представлява ключов елемент от кръговата икономика и е време строителния сектор да възприеме концепцията. Кръговата икономика изисква висок стандарт за дълголетие и здравина на използваните строителни елементи при проектиране на сградите. Изборът на строителни материали, които са дълготрайни и могат да обслужват многобройни цели, намалява разходите за обновяване на сградите във времето и гарантира устойчивост.

Цялостното проектиране на сградата в принципите на екологичния дизайн изисква детайлно да се помисли как сградата и нейните материали могат да бъдат рециклирани и използвани повторно в края на живота им. Но дизайнът и материалите имат отношение и към други важни аспекти на устойчивостта, като топлинен комфорт, звукови характеристики и пожарна безопасност, намаляване на емисиите от вредни парникови газове и на изразходваните природни ресурси.

Това са и ключовите характеристики на каменната вата като продукт, който е в състояние да осигури едновременното постигане на поне няколкото от екологичните, здравословни и безопасни условия на живот в модерния свят. Каменна вата е изолационен материал, който запазва топлия или студен въздух в помещенията и по този начин способства за намаляване на изразходваните горива по отопление или охлаждане. Едновременно с това позволява на влагата в помещенията да преминава свободно през стените, с което осигурява истински здравословна среда. Тя е огнеустойчива и може да предпази обитателите и собствеността от пожар. Освен това каменната вата е чудесен звукоизолатор. Прочетете повече за седемте силни страни на камъка и ще разберете защо смятаме, че продуктите, които произвеждаме от каменна вата, са в състояние да допринесат за устойчивото екологично бъдеще на света.